Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
Ban giám hiệu

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Phụ trách trường)

 

NGUYỄN VĂN TUẤN

 

Ngày sinh: 09 /10/1959

 

 

TĐCM: ĐH Toán

 
 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

HÀ PHÚC THUẬN

 

 

Ngày sinh: 07 /4/1974

 

 
TĐCM: Thạc sĩ  Địa Lý
 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PHẠM PHÚC HIỆP

 

Ngày sinh: 01 /01/1960

 

 

TĐCM: ĐH Hóa học

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

ĐỖ THỊ HỢP 

 

Ngày sinh: 14/4/1962

 

 

TĐCM: ĐH Ngữ Văn

 

 

 

 

Quay trở lại

 
 
 

Copyright © 2021.