Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
Quyết định kỳ thi quốc gia 2015
Công Đoàn trường

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 01 NĂM 2013

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH  GD& ĐT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CĐ TRƯỜNG THPT VĂN CHẤN                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

          Số 13/KHCĐ-THPTVC

                                                                                       Văn Chấn, ngày 21 tháng 12 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 01 NĂM 2013

 

     Kính gửi :     -  Ban Chi ủy, BGH Trường THPT văn

                            - Các đồng chí trong BCH CĐ, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng

-Thực hiện kế hoạch số 05/KHCĐ-THPTVC , ngày 12 tháng 9 năm 2012 của công đoàn trường THPT Văn Chấn, hướng dẫn số 01,02 /HD-CĐN, ngày 03 tháng 2 năm 2012 của công đoàn ngành GD&ĐT Yên Bái v/v hướng dẫn thực hiện chương trình công tác công đoàn năm 2012

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ năm học và chương trình phối hợp công tác giữa BGH &BCHCĐ

- Căn cứ vào chương trình công tác tháng 1  ngày 20./12/2012 của BCU-Chi Bộ Trường THPT Văn Chấn. BCH công đoàn trường THPT Văn chấn xin dự kiến chương trình , nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn tháng 1/2013  như sau :

 A. Đánh giá chương trình công tháng 12/2012

 1a. Những việc đã làm được:

 - Nhìn chung CBGV-NV trong toàn trường đã thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, qui chế của ngành và nội qui của cơ quan,thực hiện tốt kỷ luật lao động, kỷ luật chuyên môn, đoàn kết  thống nhất trong toàn trường. Các tổ công đoàn làm tốt công tác vận động toàn thể CBGV,nhân viên , phấn khởi hăng hái thi đua tham gia khai mạc hội giảng cấp trường,đã làm tốt công tác tham gia đóng góp ý kiến cho tập thể cấp ủy, các đ/c Chi ủy viên , các đ/c trong BGH theo tinh thần Nghị Quyết TW 4, và thi đua lập thành tích chào mừng ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12/2012 , chào mừng Đại hội CĐ ngành GD Yên Bái, nhiệm kỳ 2012-2017, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động của ngành, địa phương;

 - BCH CĐ đã phối hợp với tổ văn phòng dự thảo song qui chế chi tiêu nội bộ năn 2013;

 - BCHCĐ đã  phân công  phồi hợp với đoàn TN thực hiện tuyên truyền các nội dung cuả công văn 643/SGD ĐT-GDTrH v/v phối hợp xây dựng cổng trường ATGT và tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tại xã Cát thịnh và xã Nghĩa Tâm có ý nghĩa;

 2a Những tồn tại :

 - Việc kết hợp với hai tổ chủ nhiệm tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục nếp sống văn hóa trong nhà trường đối với thầy giáo, cô giáo và bạn bè thông qua giờ sinh hoạt lớp đạt hiệu quả chưa cao thể hiện ở việc HS vi pham ATGT,vi phạm qui chế thi, giáo viên chưa có phương pháp đấu tranh với biểu hiện sai của HS, việc thu tiền gửi xe đạp của GVCN còn tồn đọng.

- BCHCĐ& Ban CM chưa có KH cụ thể để chỉ đạo Các tổ CĐ, tổ chuyên môn thực hiện công tác bồi dưỡng HS Yếu kém ở k10&K11.BCH CĐ mới chỉ phát động, chưa kiểm tra và đôn đốc thực hiện

- Việc tuyên tryền vận động CBGV-NV tự giác thưc hiện nhiệm vụ ở các tổ công đoàn còn yếu, nội dung sinh hoạt tổ CM, tổ CĐ chưa đổi mới

 B. Những nhiệm vụ công tác tháng 1/2013

1. Công tác tư tưởng chính trị :  Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, vận động giáo viên-CBNV thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, qui chế của ngành và nội qui của cơ quan,thực hiện tốt kỷ luật lao động, kỷ luật chuyên môn, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng khối đoàn kết  thống nhất trong toàn trường .Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các tổ công đoàn làm tốt công tác vận động toàn thể CBGV,nhân viên , phấn khởi hăng hái thi đua tham gia hội giảng cấp trường, tiếp tục làm tốt công tác dạy tốt học tốt trong học kỳ II

2. Công tác phối hợ

 2.1  Phối hợp với BGH, các tổ chuyên môn tổ chức động viên GV dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém khối 10&11, dạy ôn thi tốt nghiệp khối 12 theo kế hoạch của BCM, công tác bồi dưỡng GV, công tác kiểm định chất lượng, công tác thực hiện ATGT trong những ngày nghỉ tết dương lịch, và công tác bảo quản tài sản công trong các ngày nghỉ tết dương lịch;

2.2  Kết hợp với hai tổ chủ nhiệm tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục nếp sống  văn hóa trong nhà trường đối với thầy giáo, cô giáo và bạn bè thông qua giờ, chào cờ, giờ sinh  hoạt lớp;

2.3 Phối hợp với đoàn thanh niên, ban quản lý học sinh ở hai khu thực hiện các nội dung của công văn số 643/SGD ĐT-GDTrH ngày 31/10/2012 của Sở GD&ĐT v/v  phối hợp xây dựng công trường an toàn giao thông và thực hiện tuyên truyền ngày học sinh, sinh viên 9/1/2013 phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường

2.4 Phối hợp Tổ CM, các tổ chức chính trị trong trường vận động đoàn viên công đoàn tích hưởng ứng tham gia các cuộc vận động của ngành, của địa phương

2.5 Hoàn tất công tác báo cáo tài chính công đoàn năm 2012 báo cáo LĐLĐ tỉnh Yên Bái;  

2.6 Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo, theo sự chỉ đạo của CĐ giáo dục cấp trên

3. Tổ chức thực hiện :

3.1  Họp giao ban BCH tiết 5 thứ 2, ngày 7/1/2013 : Ông  Tuấn chuẩn bị nội dung

3.2  Các tổ trưởng công đoàn phối hợp với tổ CM, tuyên truyền CBGV-NV theo 6 nội dung công tác của công đoàn tháng 1/2013, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của tổ CĐ, tổ CM 

3.3 Bà Lê Minh Ngọc, tiếp tục phối hợp với ĐTN, BQLHS xây dựng hoàn thiện kế hoạch phòng chống bạo lực trong trường học, lớp học, kế hoạch xây dựng cổng trường ATGT,hoàn tất việc ủng hộ quĩ vì người nghèo đợt 2, và làm báo cáo sở GD theo qui định trong ngày 24/12/2012

3.4 Các đồng ủy viên còn lại thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công

3.5  Hoàn tất công tác báo cáo tài chính công đoàn năm 2012 báo cáo LĐLĐ tỉnh Yên Bái; Đ/c Gấm, và đ/c Lan Anh BCH CĐ,  đề nghị  các đ/c trong BCHCĐ, các đồng chí ĐVCĐ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao hoàn thành tốt KH công tác tháng 1/2013 . Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề cần bổ sung đề nghị các đ/c phản ánh trực tiếp kịp thời với thường trực công đoàn trường để tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

                                                                                            

                                                                                                                                                

    Nơi gửi :                                                                      Chủ Tịch

-  Như kính gửi                                                                                                                                                                                                                  

-  Lưu VPCĐ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                   Nguyễn Văn Tuấn              

                       

 

                                                                  

 

 

Quay trở lại

 
 
Bài viết cùng loại
 
© Trường THPT Văn Chấn.
Theo giấy phép bản quyền 2013
Địa chỉ: Cát Thịnh - Văn Chấn - Yên Bái
Email: c3vanchan@yenbai.edu.vn
Điện thoại: 0293.873.412
Thiết kể bởi : ANGKORICH webviet24h.com.