Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
Văn bản pháp quy

Danh bạ nghành giáo dục- đào tạo năm 2012

 

 

CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 


Thường trực:              (029)    3.852.485

Bảo vệ:                                    3.851.581

Fax:                                         3.853.734

Website:                      http://www.yenbai.edu.vn

E-mail:                         vanphong@yenbai.edu.vn

vanphong.soyenbai@moet.edu.vn

sogddt@yenbai.gov.vn

 

 

1. LÃNH ĐẠO SỞ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, E-mail

Trần Xuân Hưng

Giám đốc

3.852.767;

txhung@yenbai.edu.vn

Đặng Quang Khánh

Phó Giám đốc

3.853.576; 0913.359.324;

dqkhanh@yenbai.edu.vn

Hà Thị Minh Lý

Phó Giám đốc

3.853.575; 0912.464.864;

hmly@yenbai.edu.vn

Luyện Hữu Chung

Phó Giám đốc

3.853.585; 0913.348.789;

lhchung@yenbai.edu.vn

 

 

2. VĂN PHÒNG SỞ               Email: vanphong@yenbai.edu.vn;   Fax: 3853.734

 

 

Họ và tên

Chức vụ

 E-mail

Đoàn Thị Hà

Chánh Văn phòng

3.859.599; 0915.309.977;

doanha@yenbai.edu.vn

Phạm Đức Lương

Phó chánh Văn phòng

3.850.434; 0912.469.548; pdlcva@yenbai.edu.vn

Phạm Thị Thanh

Phó chánh Văn phòng

3.850.434; 0913.620.976; ptthanh@yenbai.edu.vn

Vũ Thị Tươi

Chuyên viên

3.850.434; 0916.399.456; vttuoi@yenbai.edu.vn

Lê Thị Huệ

Thủ quỹ

3.851.581; 0914.192.028;

lthue@yenbai.edu.vn

Giang Thị Lê

Văn thư

3.881.868; 0915.274.723;

gtle@yenbai.edu.vn

Bùi Hữu Tuấn

Bảo vệ

3.851.581; 0984.720.714

Nguyễn Xuân Thắng

Bảo vệ

3.851.581; 0915.374.187

Nguyễn Bình Minh

Lái xe

0917.331.989

Phan Văn Chính

Lái xe

0915.063.076

Vũ Đức Hiến

Lái xe

0912.096.775

Nguyễn Hải Yên

Nhân viên

01687.740.007

Nguyễn Thị Gấm

Nhân viên

 

 

 

3. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ                            Email: phongtccb@yenbai.edu.vn

 

Họ và tên

 Chức vụ

 E-mail

Đào Anh Tuấn

Trưởng phòng

3.853.565; 0915.154.009;

datuan@yenbai.edu.vn

Bùi Thị Hiền

Phó trưởng phòng

3.853.565; 0915.415.305;

bthien@yenbai.edu.vn

Hoàng Anh Ngọc

Chuyên viên

3.853.565; 0945.383.393;

hangoc@yenbai.edu.vn

Trần Văn Cẩn

Chuyên viên

3.853.565; 0912.785.200

 

 

4. THANH TRA S                                                   Email: thanhtra@yenbai.edu.vn

 

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Dương Văn Bắc

Chánh thanh tra

3.853.732

0986.243.575

dvbac@yenbai.edu.vn

Nguyễn Ngọc Bính

Phó CTTr

3.853.732

0912.558.261

nnbinh@yenbai.edu.vn

Lê Văn Thạch

Phó CTTr

3.853.732

01254.456.188

lvthach@yenbai.edu.vn

 

 

 

5. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH                 Email: phongkhtc_cntt@yenbai.edu.vn

                                                                                                                                             Fax: 3.855.303

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Luyện Hữu Chung

Trưởng phòng

 

0913.348.789

lhchung@yenbai.edu.vn

Phạm Đức Hậu

Phó TP

3.890.997

0913.251.362

pdhau@yenbai.edu.vn

Vũ Anh Tuấn

Phó TP

3.890.997

0988.676.575

vatuan@yenbai.edu.vn

Hoàng Ngọc Hà

Chuyên viên

3.855.303

01689.170.479

hnha@yenbai.edu.vn

Đặng Trung Kiên

Chuyên viên

3.890.997

0912.359.022

dtkien@yenbai.edu.vn

Trần Văn Đồng

Kế toán

3.852.564

0917.115.945

hvdong@yenbai.edu.vn

Trần T. Hồng Thanh

Kế toán

3.852.564

0914.778.992

tththanh@yenbai.edu.vn

Lê Thanh Cường

Chuyên viên

3.852.564

0947.247.669

ltcuong@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Hoa

Kế toán

3.853.556

0915.097.135

nthoa@yenbai.edu.vn

Ng. Thanh Hương

Kế toán

3.853.556

0915.139.700

nthuong@yenbai.edu.vn

Ng. Phương Anh

Kế toán

3.853.556

01237.424.668

npanh@yenbai.edu.vn

Hoàng Chính Nam

CB kỹ thuật

3.853.556

01663.545.096

hcnam@yenbai.edu.vn

Nguyễn Văn Minh

CB kỹ thuật

3.853.556

0912.287.192

nvminh@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thanh Bình

CB kỹ thuật

3.853.556

0988.671.718

ntbinh@yenbai.edu.vn

 

 

6. PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON                   Email: phonggdmn@yenbai.edu.vn

 

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Ng.Thị Thuý Hằng

Trưởng phòng

3.853.730

0915.450.148

ntthang@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Vy

Phó TP

3.853.730

0914.850.579

ntvy@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Liên

Chuyên viên

3.853.730

0977.375.962

ntlien@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Thắm

Chuyên viên

3.853.730

0916.784.969

nttham@yenbai.edu.vn

 

7. PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC                   Email: phonggdthyb@yenbai.edu.vn

 

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Đặng T. Phương Nga

Phụ trách

3.853.735

0912.090.873

 

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

3.853.735

0949.385.647

 

Vũ Đức Mạnh

Chuyên viên

3.853.735

0986.373.628

vdmanh@yenbai.edu.vn

 

 

4. PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC                      Email: phonggdtrh@yenbai.edu.vn

 

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Hoàng Văn Trường

Trưởng phòng

3.850.144

0915.515.346

hvtruong@yenbai.edu.vn

Nguyễn Văn Lưỡng

Phó TP

3.850.144

0915.060.541

nvluong@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Thu

Phó TP

3.853.731

0914.644.045

ntthu@yenbai.edu.vn

Phạm Thanh Ngà

Chuyên viên

3.853.731

0915.242.842

ptnga@yenbai.edu.vn

Đặng T. Liên Hương

Chuyên viên

3.853.731

0979.092.651

dlhuong@yenbai.edu.vn

Đặng Trần Hà

CB trưng tập

3.853.731

0915.631.573

dtha.c3ntt@gmail.com

Đặng Tuấn Thành

CB trưng tập

3.853.731

0125.4518.333

 

Nguyễn Đăng Duy

CB trưng tập

3.853.731

0984.947.276

 

 

 

 

5. PHÒNG GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP VÀ THƯỜNG XUYÊN

                                                                                                     Email: phonggdcn_tx@yenbai.edu.vn

 

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Nguyễn Văn Du

Trưởng phòng

3.853.733

0912.332.662

nvdu@yenbai.edu.vn

Vũ Thu Hương

Phó TP

3.853.736

0915.097.014

vthuong@yenbai.edu.vn

Lê Quốc Toản

Phó TP

3.853.733

0912.299.306

lequoctoan@yenbai.edu.vn vn

Trần Mạnh Thắng

Phó TP

3.853.736

0912.231.660

tmthang@yenbai.edu.vn

Vương Văn Phát

CV chính

3.853.733

0913.251.564

vvphat@yenbai.edu.vn

Hoàng Thế Hùng

CB Trưng tập

3.853.733

 

 

 

 

9. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

                                                                           Email: phongktkd@yenbai.edu.vn

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Vũ Thị Kim Châm

Trưởng phòng

3.851.822

 

 

Trần Lê Quân

Phó TP

3.851.822

0912.282.526

 

Vũ Hải

Phó TP

3.851.822

0912.779.760

 

Phan Tất Hà

Chuyên viên

3.851.822

0912.518.063

ptha@yenbai.edu.vn

Trần Cảnh Huy

Chuyên viên

3.851.822

 

tchuy@yenbai.edu.vn

 

10. PHÒNG GIÁO DỤC DÂN TỘC VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

                                                             Email: phonggddt_cthssv@yenbai.edu.vn

 

 

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Đinh Thị Hà

Trưởng phòng

3.859.009

0912.503.578

dtha@yenbai.edu.vn

Đồng Thị Anh Ngọc

Chuyên viên

3.859.009

0916. 570.818

dtangoc@yenbai.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH-TBTH                         Email: ctysach@yenbai.edu.vn

 

Họ và tên

 Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Thường trực

 

3.852.473

Fax: 3.852.889

 

Ông Hải

Giám đốc

3.852.889

0913.014.296

 

Ông Khoa

Phó Giám đốc

3.857.788

0988.872.688

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ĐỒNG TÂM

 

Họ và tên

 Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Thường trực

 

3.890.647

 

 

Đỗ Thị Huệ

CT HĐQT

3.892.143

0973.322.879

 

Trần Thị Thiệp

Giám đốc

3.892.143

0913.251.073

tranthithiepyb@gmail.com

 

 


 

 

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH

 

 

 

 


1. CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC                  Email: congdoan@yenbai.edu.vn

 

Họ và tên

 Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Nguyễn Thị Thuỷ

Chủ tịch

3.890.998

0912.779.215

ntthuy@yenbai.edu.vn

Đinh thị Kim Khánh

Phó CT

3.859.288

0912.087.282

 

Vũ Thị Bích Nhiệm

Phó CT

3.841.150

0985.407.784

ntbnhiem.c3cva@yenbai.edu.vn

Trần Mạnh Thắng

Th. trực

3.853.573

0912.501.959

 

Ng.Th Hương Giang

Th. trực

3.853.573

0982.864.880

 

 

 

 

 

2. HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

 

Họ và tên

 Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Trần Thị Thiệp

Chủ tịch

3.858.248

0913.251.073

 

Trần Văn Tho

 

3.858.248

 

tranvantho@gmail.com

 

 

3.855.902

 

 

Vũ Minh Trang

Thường trực

3.855.902

 

 

 

 

 

 

 

3. HỘI CỰU GIÁO CHỨC TỈNH

 

Họ và tên

 Chức vụ

ĐTCĐ

ĐTDĐ

E-mail

Hoàng Lộc Nhung

Chủ tịch

3.890.655

0975.307.612

 

Nguyễn Văn Chính

Phó CT

3.890.655

0916.570.952

 

Nguyễn Công Toan

Thường trực

3.890.655

0976.225.998

 

 

 

 

CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

 

 

 

 

 


1- TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3.852.218

Email: cdsp@yenbai.edu.vn

Website: http://suphamyenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Phạm Xuân Thuỷ

Hiệu trưởng

3.851.730; 0972.977.468

xuanthuybgh@suphamyenbai.edu.vn

Nguyễn T. Thu Cúc

Phó Hiệu trưởng

3.851.879; 0915.981.159;

ngttcuc@gmail.com

Đỗ Thị Lan

CTCĐ

3.857.059; 0915.434.967;

dothilan.yb@gmail.com

Trần Minh Chính

PT TH-TK

3.855.052; 01272.573.575

tranminhchinh@suphamyenbai.edu.vn

 

 

 

2- TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3.852.648

Email: cyv@moet.edu.vn

Website: http://yenbaiact.edu.vn

 

 

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

Hà Lâm Kỳ

Hiệu trưởng

3.852.165; 0912.044.101

2

Nguyễn Văn Kim

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

3.892.424; 0912.510.891

3

Vũ Thị Bích Nga

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

3.850.165; 0912.966.126

4

Triệu Thị Bình

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

3.892.189; 0912.562.636

5

Đào Thị Sinh

CTCĐ

0916.349.384

6

Vũ Thị Việt Hiếu

TH-TK

3.851.815; 0982.014.176

 

 

 

3- TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3.852.454

Email: tcyteyb@yenbai.edu.vn

 

 

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

2

Lương Bá Phú

Hiệu trưởng

3.853.148; 0913.536.965;

phuytyb@yahoo.com.vn

3

Bùi Đắc Lộc

Phó Hiệu trưởng

3.865 556; 0912.565.105;

buidacloctyyb@yahoo.com.vn

4

An Thị Bích Vân

Phó Hiệu trưởng

3.860.787; 0913.322.098;

hieuphovan@yyenbai.co.cc

5

Lê Trọng Khang

TP HC-TC

3.817.869; 0912.565.163;

tphctc@yyenbai.co.cc

6

Nguyễn Thị Dung

P.TP HC-TC

3.818.028; 0988.103.973

linhdungtyyb@yahoo.com.vn

7

Lê Thị Phương

TP Đào tạo

3.860.509; 0912.299.006;

tpdt@yyenbai.co.cc

8

Lê Bích Lan

CTCĐ

3.818.161; 0915.871.757

 

 

 

 

 

 

4- TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường , thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3.867.164

Email: cdnghe@yenbai.edu.vn

Website: http://caodangngheyenbai.edu.vn

 

 

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

Trịnh Tiến Thanh

Hiệu trưởng

3.865.319; 0912 065.019;

tienthanh5700@yahoo.com.vn

2

Ngô Kim Thanh

Phó Hiệu trưởng

 3.867.617; 0912 481.204

3

Nguyễn Trung Tiến

Phó Hiệu trưởng

 3.867.105; 0912 965.848

4

Lê Anh Tuấn

Phó Hiệu trưởng

 3.816.801; 0913 251.387

5

Ng. Phương Nam

TP TCHC

 3.867.164; 0917 349.377

 

 

 

5- TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ÂU LẠC

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3.890.711

Email: cdaulac@gmail.com

 

 

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

Phạm Ngọc Ánh

Hiệu trưởng

3.892.243; 0982.063.267

2

Nguyễn Hưng Long

Phó Hiệu trưởng

3.892.094; 0913.251.320

3

Đỗ Đình Ương

Phó Hiệu trưởng

3.892.093; 0914.879.668

 

 

 

 

6- TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT

Địa chỉ: Tổ 37, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3.852.290

Email: thnl@yenbai.edu.vn

Website: http://ktktyb.edu.vn

 

 

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

Hoàng Minh Khai

Hiệu trưởng

3.851.255; 0913.061.406; khaiminhhoangnl@gmail.com

2

Ngô Thị Lụa

Phó Hiệu trưởng, CTCĐ

3.856.746; 0915.026.538; ngoluayb@gmail.com

3

Phùng Hữu Trung

Phó Hiệu trưởng

2.890.324; 0914.332.143; trunghuuphungnl@gmail.com

 

 

 

7- TRƯỜNG TRUNG CẤP THỂ DỤC THỂ THAO

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại:

Email:

 

 

 


 

KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

 


1- TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

Địa chỉ: Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3.863.135;                   Email: c3lythuongkiet@yenbai.edu.vn

Website: http://thpt-lythuongkiet.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Trương Thu Ba

Hiệu trưởng

0912.276.990;

ttba@yenbai.edu.vn

Trần Thị Thanh Hằng

Phó Hiệu trưởng

01686.897.752;

hang2562@gmail.com

Nguyễn Đức Cường

Phó Hiệu trưởng, CTCĐ

0983.523.544;

cuongktk@yahoo.com.vn

Nguyễn Thị Phượng

Tổng hợp

0975.423.937;

phuongyb80@gmail.com

 

 

2- TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: Tổ 25, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3.852.417                    Email: c3nguyenhue@yenbai.edu.vn

Website: http://thptnguyenhue-yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Đào Ngọc Thắng

Hiệu trưởng

3.855.575; 0914.114.620;

dnthangnhue@gmail.com

Bùi Lý Lam Sơn

Phó Hiệu trưởng

3.892.079; 0917.804.500;

bllson.c3nhue@yenbai.edu.vn

Ng. Vĩnh Truyền

Phó Hiệu trưởng

2.210.633;0912.744.295;

nvtruyen.c3nhue@yenbai.edu.vn

Phạm Quốc Trọng

CTCĐ

0915.423.050;

pqtrong.c3nhue@yenbai.edu.vn

Đặng Thanh Hà

Tổng hợp

01685.309.829; 

dtha.c3nhue@yenbai.edu.vn

Ng. Quang Hưng

Thi đua

0945.031.166;

hungngoc80@gmail.com

 

 

3- TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT

Địa chỉ: Thôn 3, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3.713.958    Email: c3hoangquocviet@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Đỗ Thị Thanh Thuỷ

Hiệu trưởng

3 713.558; 0983.026.673

Đào Thị Hiến

Phó Hiệu trưởng

3 713.958; 0984.543.657

Nguyễn Quyết Tiến

Phó Hiệu trưởng

0912.750.534

Lê Phương Nam

CTCĐ - Thi đua

0983.014.476

Nguyễn Văn Đô

Tổng hợp

0987.572.396

 

 

4- TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THPT TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Tổ 26, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3.852.579;   Email:

Website: http://truongdtntyenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nông Ngọc Xô

Phó Hiệu trưởng PT

3.853.140; 0912.332.049; nnxo.c3dtnt@yenbai.edu.vn

Đinh Thị Kim Khánh

Phó Hiệu trưởng

3.856.742; 0912.087.282

dtkkhanh.c3nhue@yenbai.edu.vn

Hà Thị Lan

Phó Hiệu trưởng

3.850.287; 0914.206.155; htlan.c3dtnt@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Thảo Yến

CTCĐ - Thi đua

0983.647.164;

thaoyendtnt@gmail.com

Phạm Thị Ph. Ngọc

Tổng hợp

0915.589.138;

ptphuongngoc@yenbai.edu.vn

 

 

 

5- TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

Địa chỉ: Tổ 26, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3 852.131; Email: c3chuyennguyentatthanh@yenbai.edu.vn

Website: http://chuyenyenbai.org

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Ng. Quang Hợp

HT - Thi đua

3.854.756; 0915.328.886

nqhop.c3ntt@yenbai.edu.vn

Lê Thị Lệ Dung

Phó Hiệu trưởng, CTCĐ

3.893.955; 0989.737.349;

lldung.c3ntt@yenbai.edu.vn

Đỗ Thị Thu

Tổng hợp

0914.761.212;

dtthu.c3ntt@yenbai.edu.vn

 

 

 

 

 

6- TRƯỜNG THPT TƯ THỤC ĐỒNG TÂM

Địa chỉ: Tổ 40, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3 850.757;   Email: c3dongtam.yenbai@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Văn Khính

Hiệu trưởng

nguyenvankhinhhtc3dt@gmail.com

Dương Huy Thảo

Phó Hiệu trưởng

0915.516.967

Lưu Khánh Linh

Phó Hiệu trưởng

0915.709.481;

khanhlinhc3dt@gmail.com

 

 

7- TRƯỜNG THPT NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 2, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ

Điện thoại: 3.871.789;                                   Email: c3nghialo@yenbai.edu.vn

Website: http://thpt-nghialo-yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Cao Luận

Hiệu trưởng

3.871.789; 0915.154.097

ncluan.c3nl@yenbai.edu.vn

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Hiệu trưởng

3.870.171; 0988.182.141

natuan.c3nl@yenbai.edu.vn

Bùi Thị Vân

Phó Hiệu trưởng

0985.293.718;

btvan.c3nl@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thanh Nga

CTCĐ

0988.179.284;

ntnga.c3nl@yenbai.edu.vn

Nguyễn Văn Thịnh

Tổng hợp

01656.795.264;

nvthinh.c3nl@gmail.com

Nguyễn Đức Cảnh

Thi đua

01278.117.272;

ndcanh.c3nl@yenbai.edu.vn

 

 

8- TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

Địa chỉ: Tổ 4, phường Trung tâm, thị xã Nghĩa Lộ

Điện thoại: 3 870.496;                   Email: c3nguyentrai@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Thị Nhung

Hiệu trưởng

3.871.788; 0912.678.826;

nguyennhungyb1958@gmail.com

Tống Long Giang

Phó Hiệu trưởng – Tổng hợp

0912.837.100;

tonggiangyb1976@gmail.com

Nguyễn Thanh Bình

CTCĐ

0914.255.777;

ngthanhbinh777@gmail.com

Nguyễn Thị Hà

Thi đua

01666.991.502;

hanguyentrai79@gmail.com

 

 

 

9- TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THPT MIỀN TÂY

Địa chỉ: Phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ

Điện thoại: 3.870.215;                                   Email: c3mientay@yenbai.edu.vn

Website: http://dtnt-mientay.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Thị Thanh Vân

Hiệu trưởng

0912.744.204;

thanhvanmt@gmail.com

Lò Văn Phương

Phó Hiệu trưởng

Thi đua

0915.309.963;

phuongc3mientay@gmail.com

Lê Thị Hồng Vân

Phó Hiệu trưởng

0949.152.585;

lehongvanmt@gmai.com

Đỗ Quang Điệp

Tổng hợp

3.561.868;

dqdiep.c3nl@yenbai.edu.vn

 

 

10- TRƯỜNG THPT VĂN CHẤN

Địa chỉ: Xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn

Điện thoại: 3 873.122;                                   Email: c3vanchan@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Dương Văn Phúc

Hiệu trưởng

3.873.122, 0912.362.134

c3vanchan@yenbai.edu.vn

Hà Phúc Thuận

Phó Hiệu trưởng

0976.690.209;

haphucthuan75@gmail.com

Phạm Phúc Hiệp

Phó Hiệu trưởng

0988.869.118;

bakevc@gmail.com

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Hiệu trưởng

CTCĐ

0988.455.687;

tuanc3vc@gmail.com

Đỗ Thị Hợp

Phó Hiệu trưởng

0986.667.102;

dohopc3vc@gmail.com

Nguyễn Quang Hà

Tổng hợp

0979.145.155;

quanghavcyb@gmail.com

 

 

11- TRƯỜNG THPT SƠN THỊNH

Địa chỉ: Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn

Điện thoại: 3.874.143; PH Nậm Búng:

Email: c3sonthinh@.yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Vương Văn Hoa

Hiệu trưởng

3.874.379; 0942.909.789

Hà Minh Tiến

Phó Hiệu trưởng

CTCĐ

3.874.143; 0912.530.008

Nguyễn Thị Hà

Phó Hiệu trưởng

3.874.144; 0983.226.358; hnminhanh8@gmail.com

Phạm Anh Sơn

Phó Hiệu trưởng

3.879.840 - 01657.177.999

 

 

 

12- TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên

Điện thoại: 3.827.479;                   Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn

Website: thptlequydon-yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Phan Tất Kha

Hiệu trưởng

3.827.480; 0986.987.424

kha_yenbinh@yahoo.com.vn

Trần Tường Hạnh

Phó Hiệu trưởng

3.825.194; 0912.744.626 tthanh.c3lqd@yenbai.edu.vn

Lương Xuân Tam

CTCĐ

0936.198.908; 

lxtam.c3lqd@yenbai.edu.vn

Phạm Viết Thắng

TKHĐ

0988.301.238;

pvthang.c3lqd@yenbai.edu.vn

 

 

13- TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP 2-3 TRẤN YÊN II

Địa chỉ: Thôn 4, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên

Điện thoại: 3.821.003;   Email: c23hungkhanh@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Lương Sinh Trúc

Hiệu trưởng

3.821.108; 0915.454.364;

lstruc.c3hk@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Hảo

Phó Hiệu trưởng

CTCĐ

0982.882.329;

nthao.c3hk@yenbai.edu.vn

Hà Văn Đối

Phó Hiệu trưởng

0987.644.218;

hvdoi.c3hk@yenbai.edu.vn

Cao Danh Thạch

Tổng hợp

3.821.002; 0912.848.153;

cdthach.c3hk@yenbai.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

14- TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên

Điện thoại: 3 834.150;                   Email: c3chuvanan@yenbai.edu.vn

Website: http://thpt-chuvanan-yenbai.edu.vn

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Bùi Văn Xuân

Hiệu trưởng

3.834.388; 0917.906.996; bvxuan.c3cva@yenbai.edu.vn

Vũ Thị Hạnh

Phó Hiệu trưởng

0986.675.487;

vthanh.c3cva@yenbai.edu.vn

Phạm Hữu Công

Tổng hợp

0984.972.330;

phcong.c3cva@yenbai.edu.vn

 

 

 

15- TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Địa chỉ: xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 3 831.458;   Email: c3tranphu@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Quỳnh Lộc

Hiệu trưởng

3.932.165; 0984.790.326

nqloc.c3tp@yenbai.edu.vn

Nguyễn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

0912.066.113; ntkien.c3tp@yenbai.edu.vn

Dương Thị Bích Vân

Phó Hiệu trưởng, CTCĐ

0982.896.382; dtbvan.c3tp@yenbai.edu.vn

Phan Bích Hoài

Tổng hợp

0949.383.677; pbhoai.c3tp@yenbai.edu.vn

Lương Thế Nghĩa

Thi đua

0919.675.214; ltnghia.c3tp@yenbai.edu.vn

 

 

 

15- TRƯỜNG THPT NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

Địa chỉ: xã An thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 3.830.180;   Email: c3nguyenluongbang@yenbai.edu.vn

 

 

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Mạnh Hà

Hiệu trưởng

3.830.180; 0915.062.286

nmha.c3nlb@yenbai.edu.vn

Nguyễn Ngọc Huân

Phó Hiệu trưởng

0915.214.032; nnhuan.c3nlb@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Thủy

CTCĐ

0984.786.735; ntthuy.c3nlb@yenbai.edu.vn

Hoàng Văn Chinh

Tổng hợp

0984.739.584; hvchinh.c3nlb@yenbai.edu.vn

Vũ Văn Nguyên

Thi đua

0917.794.033

 

 

17- TRƯỜNG THPT TRẦN NHẬT DUẬT

Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình

Điện thoại: 3 885.269;                   Email: c3trannhatduat@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Trần Văn Quang

Hiệu trưởng

3.885.429; 0915.367.484

Ma Đình Khải

Phó Hiệu trưởng

3.887.985; 0916.861.164; mdkhai.c3tnd@gmail.com

Ng. Thị Hoa Lan

Phó Hiệu trưởng, CTCĐ, TĐ

3.887.986; 01253.276.868; nghoalanyb@gmail.com

 

 

18- TRƯỜNG THPT THÁC BÀ

Địa chỉ: thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình

Điện thoại: 3.884.125;   Email: c3thacba@yenbai.edu.vn

Website: thacba.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Vi Văn Nhâm

Hiệu trưởng

3.884.423; 0974.264.980;

c3thacba@gmail.com

Đỗ Thị Hoa

Phó Hiệu trưởng

0976.696.292;

hoa292@gmail.com

Nguyễn Thị Tố Nga

Phó Hiệu trưởng

0977.795.242;

tongac3thacba@gmail.com

Nguyễn Kim Tuân

CTCĐ

0986.946.479;

nguyenkimtuanyb@gmail.com

Nguyễn Mạnh Toán

CB KHTH

0912.919.371;

nmanhtoan75@gmail.com

Trần Thị Mai Hương

Kế toán

01686.463.809; maihuongc3tb@gmail.com

Nguyễn Hùng Cường

TKHĐ

3.884.688; 0979.912.899

giaovientoantin2008@gmail.com

 

 

19- TRƯỜNG THPT CẢM NHÂN

Địa chỉ: Thôn Lạnh 1, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình

Điện thoại:  3 883.272;       Email: c23camnhan@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Ma Quang Thủy

Hiệu trưởng

3.508.350; 0912.744.921;

 mqthuy.c3cn@yenbai.edu.vn

Ng. Văn Quyền

Phó Hiệu trưởng

3.508.663; 0949.874.856;

ncquyen.c3cn@yenbai.edu.vn

Vũ Thị Hiền

Phó Hiệu trưởng

3.883.437; 01694.010.764;

 vthien.c3cn@yenbai.edu.vn

Trịnh Văn Minh

CTCĐ

0916.054.888;

ttminh.c3cn@yenbai.edu.vn

Trần Ng. Chung

Tổng hợp

3.883.404; 0975.780.937;

tchung.c3cn@yenbai.edu.vn

 

 

20- TRƯỜNG THPT CẢM ÂN

Địa chỉ: xã Cảm Ân, huyện Yên Bình

Điện thoại:  3.882.392; Email: phc3caman@gmail.com

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Vũ Thị Kiểm

Hiệu trưởng

3.882.781; 0945.103.780;

vtkiem@gmail.com

Đặng Thị Quyên

Phó Hiệu trưởng

3.882.869; 0916.640.198; dtquyen.c3ca@yenbai.edu.vn

Ng. Mạnh Cường

Phó Hiệu trưởng

3.820.867; 0986.352.818; manhcuong74@gmail.com

Đặng Thị Quyên

CTCĐ, TH, TĐ

3.882.869; 0916.640.198; dtquyen.c3ca@yenbai.edu.vn

 

 

21- TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

Địa chỉ: Tổ 17, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên

Điện thoại:  3 845.261;          Email: c3hoangvanthu@yenbai.edu.vn

Website: http://thpthoangvanthu-yenbai.edu.vn

 

 

 

 Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Đăng Thi

Hiệu trưởng

3.845.464; 0985.410.514;

 ndthi.c3hvt@yenbai.edu.vn

Lý Văn Chúng

Phó Hiệu trưởng

3.845.867; 0914.557.486;

lvchung.c3hvt@yenbai.edu.vn

Ng. T. Mai Hương

Phó Hiệu trưởng

0984.788.794;

nmhuong.c3hvt@yenbai.edu.vn

Trần Việt Anh

CTCĐ

0973.388.767;

vtvietanh9@gmail.com

Đàm Thị Thu Hiền

Tổng hợp

0977.886.664

 

 

22- TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG

Địa chỉ: Thôn 7, xã Động Quan, huyện Lục Yên

Điện thoại:  3 842.177;             Email: c23hongquang@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Trần Quang Thuỷ

Hiệu trưởng

3.842.520; 0977.035.029;

tqthuy@yenbai.edu.vn

Ng. Xuân Tuyên

Phó Hiệu trưởng, CĐ, TĐ

3.842.900; 0914.419.799;

txng62@gmail.com

Nguyễn Văn Lịch

Phó Hiệu trưởng

0979.609.625;

 lichhongquang@gmail.com

Nguyễn Thị Lan

Tổng hợp

3.842.177; 01687.661.091;

 nguyenthilanhq2@gmail.com

 

 

23- TRƯỜNG THPT MAI SƠN

Địa chỉ: Thôn Sơn Trung, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên

Điện thoại:  3 846.044;           Email: phc3maison@yenbai.edu.vn

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Hoàng Văn Chính

Hiệu trưởng

3.847.727; 01255.027.127;

 hoangchinhms@gmail.com

Lương Văn Chiêm

Phó Hiệu trưởng

3.846.913; 0984.543.689

Trần Xuân Hữu

Phó Hiệu trưởng

0988.822.675;

 txhuu77@gmail.com

Vi Thị Hoa

CTCĐ

0979.145.719

Triệu Thùy Linh

Tổng hợp

0984.755.384;

 thuylinhvpms@gmail.com

Nguyễn Văn Huy

Thi đua

0985.933.938

 

 

 

 

 

24- TRƯỜNG THPT TRẠM TẤU

Địa chỉ: Khu IV, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu

Điện thoại:  3.876.514;          Email: c23tramtau @yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Văn Thế

Hiệu trưởng, TĐ

3.876.145; 0916.570.899; nvthe.c3tt@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Tình

Phó Hiệu trưởng

3.876.514; 01653.389.643; nttinh.c3tt@yenbai.edu.vn

Lê Thị Ngọc

CTCĐ

01276.799.032; ltngoc.c3tt@yenbai.edu.vn

Sa Ngọc Minh

Tổng hợp

0912.443.171; snminh.c3tt@yenbai.edu.vn

 

 

 

 

25- TRƯỜNG THPT MÙ CANG CHẢI

Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải

Điện thoại:  3.878.345; Email:c3mucangchai@yenbai.edu.vn

Website:http://thptmucangchai-yenbai.edu.vn

 

 

                       

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Vũ Văn Tiến

Hiệu trưởng

3.878.345;0915.423.270

vvtien.c3mcc@yenbai.edu.vn

Trần Hưng Thắng

Phó Hiệu trưởng

3.878.146;0914.864.234; ththang.c3mcc@yenbai.edu.vn

Hoàng Thị Hường

Phó Hiệu trưởng

6.263.024;0972.878.310; hthuong.c3mcc@yenbai.edu.vn

Nguyễn Ngọc Cảnh

Tổng hợp

3.878.146; 0944.048.170; nncanh.c3mcci@yenbai.edu.vn

Lò Thị Mỹ Lệ

CTCĐ

3.878.146; 1664.586.706; ltmle.c3mcc@yenbai.edu.vn

 

 


 

 

KHỐI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC

 

 

 


1- TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 3 857.523;    Email: gdtx@yenbai.edu.vn

Website: http://gdtx-yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Kim Sơn

Giám đốc

3.856.496; 0915.317789;

 nkson@gdtxyenbai.edu.vn

Đào Minh Tuấn

Phó Giám đốc

3.512.378; 0917.269.097;

dmtuan@gdtxyenbai.edu.vn

Nguyễn Anh Thư

Phó Giám đốc

3.512.375; 0988.820.313;

nathu@gdtxyenbai.edu.vn

Vi Văn Ngãn

CTCĐ

3.501.076; 0915.454.134;

vvngan@gdtxyenbai.edu.vn

Nguyễn Tô Hoán

TH, TĐ

3.511.388; 0989.474.255;

nthoan@gdtxyenbai.edu.vn

 

 

 

2- TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại:       Email: nnth@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Lê Đình Cương

Giám đốc

 

 

Phó Giám đốc

 

 

CTCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- TRUNG TÂM KTTH-HN TỈNH

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại:  3.852.324;     Email: ttktth.yenbai@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Quang Báu

Giám đốc

3.854.639; 0912.292.969

 

Phó Giám đốc

 

 

CTCĐ

 

 

Tổng hợp

 

 

Thi đua

 

 

 

 

4- TRUNG TÂM HỖ TRỢ PTGDHN TRẺ KHUYẾT TẬT

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại:             Email:

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Trịnh Thị Mai Hạnh

Giám đốc

3.856.504; 0913 939.996;

trinhhanh@yenbai.com.vn

 

Phó Giám đốc

 

 

Tổng hợp

 

 

Thi đua

 

 

 

5- TRUNG TÂM GDTX-HNDN THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Địa chỉ: Tổ 30, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái

Điện thoại:  3.865.155 ;    Email: ttgdtx.tpyenbai@yenbai.edu.vn

Website: http://gdtx-tpyenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Quang Quế

Giám đốc

3.816.959; 0913.513.898; nqque.txtp@gmail.com

Nguyễn Minh Hiển

Phó Giám đốc

0915.513.538;

minhhienltk@gmail.com

Nguyễn Văn Hùng

Phó Giám đốc

3.865.229; 0943.937.668; nvhung.txtp@gmail.com

Hoàng Văn Thắng

Phó Giám đốc

3.818.768; 0984.720.760; hvthang.ptxtp@gmail.com

Trần Thị Bích Hợp

CTCĐ

0917.330.896;

tranhop65@gmail.com

 

 

6- TRUNG TÂM GDTX-HNDN THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Tổ 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ

Điện thoại:  3.870.274; Email: ttgdtx.txnghialo@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Dương Quang Huấn

Giám đốc

3897.828; 0915.587.883;

huandnnl@gmail.com

Đặng Xuân Trường

Phó Giám đốc

Tổng hợp

3.870.274; 01229.351.504;

dangtruong076@gmail.com

Hoàng Thị Thơm

Phó Giám đốc

CTCĐ

3.870.274; 0986.946.218;

thom_huongnghiepnl@yahoo.com

 

 

7- TRUNG TÂM GDTX-HNDN VĂN CHẤN

Địa chỉ: Thôn Thác Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn

Điện thoại:  3.857.523; Email: ttgdtx.vanchan@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Công Sức

Giám đốc

3.870.727; 0912.504.852

Nguyễn Duy Hùng

Phó Giám đốc

3.570.168; 01238.189.389

Hà Bích Ngọc

Phó Giám đốc

6.555.899; 01684.402.001

Vũ Thị Hằng

CTCĐ

2.245.389; 01687.237.914

Nguyễn Khánh Hải

Tổng hợp

6.298.678; 01293.343.918

 

 

8- TRUNG TÂM GDTX-HNDN TRẤN YÊN

Địa chỉ: Khu II, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên

Điện thoại:  3.825.783; Email: ttgdtx.tranyen@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Triệu Việt Bông

Giám đốc

3.825.401; 0915.399.445

Lê Huy Chính

Phó Giám đốc

 0915.829.797

Lê Văn Yên

Phó Giám đốc

 0972.074.575

Nguyễn Nam Huân

CTCĐ

 0947.941.468

Trần Duy Hưng

Tổng hợp

 0986.907.767

 

 

 

 

9- TRUNG TÂM GDTX-HNDN VĂN YÊN

Địa chỉ: Khu II, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên

Điện thoại:  3.834.416; Email: ttgdtx.vanyen@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Đoàn Văn Hoạt

Phó Giám đốc

0915.631.879;

dvhoat.ttgdtx_hndnvy@yenbai.edu.vn

Trần Thị Toán

Phó Giám đốc

3.834.020; 0982.150.360;

 tttoan.ttgdtx_hndnvy@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Dịu

CTCĐ, TĐ

0982.859.879;

 ntdiu.ttgdtx_hndnvy@yenbai.edu.vn

Lê Thị Thủy

Tổng hợp

0163.282.661;

 ltthuy.ttgdtx_hndnvy@yenbai.edu.vn

 

 

 

 

10- TRUNG TÂM GDTX-HNDN YÊN BÌNH

Địa chỉ: Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình

Điện thoại:  3.885.162; Email: ttgdtx.yenbinh@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Hà Minh Đông

Giám đốc

3.885.189; 0912.966.124;

Đặng Đình Phơn

Phó Giám đốc

6.260.060; 01695.495.711

Lê Thi Huệ

Phó Giám đốc

3.888.575; 0977.116.959;

Phạm Thị Thu Hường

Tổng hợp

 01272.334.878

 

 

 

11- TRUNG TÂM GDTX-HNDN HỒ TÙNG MẬU

Địa chỉ: thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên

Điện thoại:  3.845.816;    Email: ttgdtx.lucyen@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Bế Danh Phương

Giám đốc

3.845.956; 0976.779.325;

bdphuonglucyen@gmail.com

Hứz Văn Lương

Phó Giám đốc

 0915.920.825

Hoàng Đại Nam

PGĐ, CĐ, TĐ

 0984.877.379

Mông Thanh Dũng

Tổng hợp

 0915.513.359

Hoàng Đại Nam

Thi đua

 0984.877.379

 

 

 

12- TRUNG TÂM GDTX-HNDN TRẠM TẤU

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu

Điện thoại:  3.876.011; Email: ttgdtx.tramtau@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Quỳnh Nga

Giám đốc

3.876.596; 0912.404.037;

nqnga.ttgdtxtt@yenbai.edu.vn

Đinh Công Biển

Phó Giám đốc, CTCĐ

3.876.011; 01272.477.999;

bienanhdung@googlemail.com

Trương Bá Phong

Tổng hợp

3.876.011; 0912.973.596;

phonggdtx@gmail.com

Trương Thị Hồng Mai

Thi đua

3.876.011; 0972.058.958;

hongmaigdtx@gmail.com

 

 

 

 

13- TRUNG TÂM GDTX-HNDN MÙ CANG CHẢI

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải

Điện thoại:  3.878.108;    Email: ttgdtx.mucangchai@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Đức Toàn

Giám đốc

0945.035.714; nguyentoan.ttgdtx@gmail.com

Ng.Thị Bạch Tuyết

PGĐ, CTCĐ

0912.046.183;

bachtuyetgdtx@gmail.com

Nguyễn Ngọc Sỹ

Tổng hợp

0986.034.998;

ngocsyk31bsinh@gmail.com

Phạm Thị Phượng

Thi đua

01686.264.243

 

 


 

KHỐI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS

 

 


1- HUYỆN VĂN CHẤN

Địa chỉ: Thôn Thác Hoa 3, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn

Điện thoại: 3.874.297; Email: c2dtnt.vanchan@yenbai.edu.vn

Website: http://dtntvanchan-yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Đặng Thị Hồng

Hiệu trưởng

3.874.398; 0912.837.123;

dangthihong2010@yahoo.com.vn

Hà Thị Thúy Quyên

Phó Hiệu trưởng

0293.877.985; 0988.182.638

Sầm Thị Minh Khuyên

Phó Hiệu trưởng

 0915.980.296

Vũ Thị Hồng Thắm

CTCĐ, thi đua

 01248.028.386

Đào Ngọc Hùng

Tổng hợp

0983.782.738

 

 

2- HUYỆN TRẤN YÊN

Địa chỉ: Khu phố 9, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên

Điện thoại: 3.825.196;  Email: c2.dtnt.tranyen@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Đỗ Thị Huệ

Phó Hiệu trưởng, CTCĐ

01675.972.009;

hue.dtnt.tranyen@gmail.com

Phạm Quang Huy

Phó Hiệu trưởng

0912.558.151; 

quang_huy6011@yahoo.com.vn

Nguyễn Tuấn Dũng

Tổng hợp

0986.664.926;

nguyentuandungyb@gmail.com

 

 

3- HUYỆN VĂN YÊN

Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên

Điện thoại: 3.834.985;   Email: c2dtntvanyen@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Văn Khương

Hiệu trưởng

3.834.985; 0975.553.447;

nguyenvankhuongnt2009@gmail.com

Hà Thị Thuý

Phó Hiệu trưởng, CTCĐ

3.834.041; 0977.400.979;

hathuy63@gmail.com

Ng. Thi Minh Nguyệt

Tổng hợp

0912.680.125;

 nguyethieu1976@gmail.com

Triệu Thị Thu Hương

Thi đua

0948.072.099;

  huongson190279@gmail.com

 

 

4- HUYỆN YÊN BÌNH

Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình

Điện thoại: 3.885.113;      Email: c2dtntyb@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Lê Thị Phố

Hiệu trưởng

3.886.402; 0985.137.376;

ltpho.c2dtntyb@yenbai.edu.vn

Ng. Thị Phượng

Phó Hiệu trưởng

0979.367.249;

tphuong.c2dtntyb@yenbai.edu.vn

Nguyễn Minh Sỹ

Phó Hiệu trưởng

0915.515.975;

nmsy.c2dtntyb@yenbai.edu.vn

Bùi Thị Ánh

CTCĐ, TĐ

0972.525.507; 

btanh.c2dtntyb@yenbai.edu.vn

Đào Thị Hồng Hà

Tổng hợp

0978.310.098; 

dhha.c2dtntyb@yenbai.edu.vn

 

 

 

5- HUYỆN LỤC YÊN

Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên

Điện thoại: 3.854.417;   Email: thcsdtntlucyen@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Thị Hương Thu

Hiệu trưởng

 0982.343.244

Đỗ Xuân Sơ

Phó Hiệu trưởng

 01233.706.928; 

doxuansont@gmail.com

Triệu Văn Khen

Phó Hiệu trưởng

0947.053.918

 

 

6- HUYỆN TRẠM TẤU

Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu

Điện thoại: 3.876.214;    Email: ptdtnoitru.tramtau@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Ng. Thị Thanh Thúy

Hiệu trưởng

3.876.214; 0988.673.144; dungthuytramtau@gmail.com

Hà Thị Thanh Sơn

Phó Hiệu trưởng

3.876.744; 0988.179.148;

 hasonnt12@gmail.com

Khúc Thị Thu Hương

Phó Hiệu trưởng

3.876.744; 0915.115.243;

huonganhtt@gmail.com

Nguyễn Thị Huệ

CTCĐ

 01679.942.569;

 nguyenhuentt@gmail.com

Đặng Thị Nguyên

Tổng hợp

01699.866.162;

cuongnguyenduytt@gmail.com

Nguyễn Thị Huệ

Thi đua

01679.942.569;

  nguyenhuentt@gmail.com

 

 

7- HUYỆN MÙ CANG CHẢI

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải

Điện thoại: 3.878.155;   Email: c2dantocnoitru.mucangchair@yenbai.edu.vn

 

 

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Nguyễn Thị Tâm

Hiệu trưởng

3.878.848; 0946.599.069;

nguyenthanhtamduc@gmail.com

Giàng A Của

Phó Hiệu trưởng

3.878.415; 01686.810.593;

c2cuadantocnoitru.mcc.yb@gmail.com

Đoàn T. Lan Thanh

Phó Hiệu trưởng

3.878.155; 0942.931.845;

 lanthanh25868@gmail.com

Cố Trường Khánh

CTCĐ, TĐ

0946.052.233;

 khanhnoitru1978@gmail.com

Nguyễn Thị Hảo

Tổng hợp

0948.947.808

 

 

 

KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 


1. Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Yên Bái:                         http://tpyenbai.edu.vn

- Địa chỉ: Tổ 32, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái

-  Điện thoại: 0293.866.852                            - Email: pgddt.tpyenbai@yenbai.edu.vn

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Nghĩa Lộ:                         http://nghialo.edu.vn

- Địa chỉ: Tổ 7, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ

-  Điện thoại: 0293.870.225                           - Email: pgddt.txnghialo@yenbai.edu.vn

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Chấn:                           http://vanchan.edu.vn

- Địa chỉ: , huyện Văn Chấn

-  Điện thoại: 0293.874.063                            - Email: pgddt.vanchan@yenbai.edu.vn

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo Trấn Yên:                              http://tranyen.edu.vn

- Địa chỉ: Khu phố V, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên

-  Điện thoại: 0293.825.126                             - Email: pgddt.tranyen@yenbai.edu.vn

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Yên:                               http://vanyen.edu.vn

- Địa chỉ: Khu phố III, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên

-  Điện thoại: 0293.834.150                              - Email: pgddt.vanyen@yenbai.edu.vn

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Bình:                             http://yenbinh.edu.vn

- Địa chỉ: Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình

-  Điện thoại: 0293.885.161                             - Email: pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo Lục Yên:                                 http://lucyen.edu.vn

- Địa chỉ: Số 2, đường Vũ Công Mật, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên

-  Điện thoại: 0293.845.213                              - Email: pgddt.lucyen@yenbai.edu.vn

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo Trạm Tấu:                             http://tramtau.edu.vn

- Địa chỉ: Số 2, đường Vũ Công Mật, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên

-  Điện thoại: 0293.845.213                              - Email: pgddt.lucyen@yenbai.edu.vn

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo Mù Cang Chải: http://mucangchai.edu.vn

- Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải

-  Điện thoại: 0293.878.128            - Email: pgddt.mucangchai@yenbai.edu.vn

 


1- THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

Đặng Thị Kim Oanh

Tr.Phòng

3.817.264; 0986.882.280; oanh3866852@gmail.com

2

Hoàng Ngọc Trung

Phó TP

3.818.500; 0987.611.739; trung3866852@gmail.com

3

Nguyễn Ngọc Hà

Phó TP

3.866.794; 0983.854.137; ha3866852@gmail.com

4

Ng. Thị Huyền Thuý

CTCĐ

3.866.465; 0949.349.369 congdoan.gdtpyb@gmail.com

5

Ng. Thị Hoa Thơm

Kế toán

3.866.957; 0912.509.909 taivu.pgdtpyb@gmail.com

6

Phạm Thị Nga

Kế toán

3.866.957; 0986.322 819; taivu.pgdtpyb@gmail.com

7

Đào Thị Xuân Huế

Cán bộ

3.865.456; 0978.235.698; huepgd.dtyb@gmail.com

8

Phạm Khánh Tùng

Cán bộ

866.796; 0978.101.013; khanhtung.tpyb@gmail.com

9

Nguyễn Văn Huy

Cán bộ

3.866.796; 0986.937.958; nguyenvanhuy1970@gmail.com

10

Nguyễn Thanh Thủy

Cán bộ

3.866.796; 0915.222.198; gdmntpyb@gmail.com

11

Lê Đình Duy

Cán bộ

3.866.796; 1278.440.569; duypgd.dtyb@gmail.com

12

Lâm Hoài Thương

Cán bộ

3.866.796; 0986.222.399; hoaithuong.spd@gmail.com

13

Ng. T. Diễm Hương

Cán bộ

3.860.181; 0982.127.373; thiduakhenthuongpgdtp@gmail.com

14

Hà Yên Thái

Cán bộ

3.866.051; 0947.755.949; thaipgd.dtyb@gmail.com

15

Phạm Thị Tuyết Mai

Cán bộ

3.866.051; 0982.280.767; phammai67@gmail.com

16

Mè Quang Thắng

Cán bộ

3.866.051 - 0982.859.199; thang.pgdtp@gmail.com

17

Hà Thanh Phương

Th. trực

3.866.852 - 0912.770.247

 

 

2- THỊ XÃ NGHĨA LỘ

 

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

Nguyễn Thị Hậu

Tr.Phòng

3.870.003; 0912.504.956 nguyenthihau@nghialo.edu.vn

2

Lò T.Tuyết Dung

Phó TP

3.879.358; 0983.872.593; lothituyetdung@nghialo.edu.vn

3

Trần Quốc Bình

Phó TP

3.870.610; 0913.622.856 tranquocbinh@nghialo.edu.vn

4

Hà Cao Đài

TCCB

3.870.610; 0913120856; hacaodai@nghialo.edu.vn

5

Nguyễn Thị Yến

Sách - TB

3.870.225; 01236416268; nguyenthiyen@nghialo.edu.vn

6

Bùi Thị Én

Kế toán

3.502.828; 0913662958; buithien@nghialo.edu.vn

7

Trần Hoàng Nam

TTCM

3.870.132; 0916505221; tranhoangnam@nghialo.edu.vn

8

Ng. Thị Nhung

CM MN

3.870.132; 0983160875; nguyenthinhung@nghialo.edu.vn

9

Hà Thanh Hà

CM THCS

3.870.132; 01278087855; hathanhha@nghialo.edu.vn

10

Đặng Hồng Ánh

CM THCS

3.870.132; 0912.682.339; danghonganh@nghialo.edu.vn

11

Vũ Tuấn Long

HĐ NGLL

3.870.132; 0915514020; vutuanlong@nghialo.edu.vn

12

Tống Văn Đức

CNTT

3.870.225; 0979130846;tongvanduc@nghialo.edu.vn

13

Ng. Thế Hiền

Văn thư

3.870.225; 0914900975;nguyenthehien@nghialo.edu.vn

14

Ng. Mạnh Cường

Lái xe

3.870.225; 0912.501.171

 

 

3- HUYỆN VĂN CHẤN

 

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

Hà Kim Nhăng

Tr.Phòng

3.874.055; 0912.876.789; hknhang.pgdvanchan@yenbai.edu.vn

2

Lê Quang Minh

Phó TP

3.874.358; 0912.744.015; lqminh.pgdvanchan@yenbai.edu.vn

3

Phan Thanh Hải

Phó TP

3.877.567; 0912.558.298; pthai.pgdvanchan@yenbai.edu.vn

4

Bùi Thị Oanh

Phó TP

3.874.263; 0912.666.520; btoanh.pgdvanchan@yenbai.edu.vn

5

Hà Văn Tý

CTCĐ

3.874.255; 0912.332.735

6

Trịnh Văn Toán

Tổng hợp

3.874.450; 0912.575.029; tvtoan.pgdvanchan@yenbai.edu.vn

7

Ng. Minh Đức

Tổ chức

3.877.525; 0912.848.678; nmduc.pgdvanchan@yenbai.edu.vn

8

Vũ Hùng Anh

Thi đua

3.877.525; 0912.853.355; vhanh.pgdvanchan@yenbai.edu.vn

9

Trần Thị Nhất

Kế toán

3.877.415; 0912.300.998; tranthinhat@vanchan.edu.vn

10

Nguyễn Thị Lan

Th.trực

3.874.063; 01688.718.415; ntlan.pgdvanchan@yenbai.edu.vn

 

 

 

 

4- HUYỆN TRẤN YÊN

 

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

Tô Thị Ánh

Tr.Phòng

3.825.020; 0988.111.102;  ttanh.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thao

Phó TP

3.827.524; 0976.383.948; ntthao.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

4

Vũ Quốc Long

Phó TP

0977.148.589; vqlong.pgddttranyen@gmail.com

5

Nguyễn Thị Tám

CTCĐ

3.825.281; 0977.795.671; nttam.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

6

Ng. Thị Xuân Mai

Cán bộ

3.825.062; 0973.745.546; ntxmai.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

7

Nguyễn Thị Hiếu

Cán bộ

0914.706.735; nthieu.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

8

Ng. Mai Phương

Cán bộ

0986.774.544; nmphuong.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

9

Vi Thị Du

Cán bộ

0975.909.307; vtdu.pgddttranyen@gmail.com

10

Nguyễn Lan Anh

Cán bộ

0945.088.553; lananh.pgddttranyen@gmail.com

11

Lê Thị Bích Liên

Cán bộ

3.825.535; 0988.671.368;  ltblien.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

12

Ng.Thị Thu Hà

Cán bộ

01277.790.929; nttha.pgddttranyen@gmail.com

13

Ng. T. Minh Thúy

Cán bộ

0988.982.139; ntmthuy.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

14

Trần Thu Huyền

Cán bộ

0977.521 803; tthuyen.pgddttranyen@gmail.com

15

Phạm Thị Vân

Cán bộ

0914.954 674; ptvan.pgddttranyen@gmail.com

16

Nguyễn Thị Huệ

Kế toán

3.825.748; 0915.415.313; nthue.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

17

Lê T. Thu Hương

Kế toán

0947.109.292; ltthuong.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

18

Trương Thị Viên

Kế toán

0912.851.471; ttvien.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

19

Vũ Chí Năng

Lái xe

0972.553.275; vcnang.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

20

Ng. Nguyệt Anh

Thủ quỹ

0917.804.415; nnanh.pgddttranyen@yenbai.edu.vn

21

Vũ Thị Thu Hiền

Kế toán

3.825.126; 0973.280.308; vtthien.pgddttranyen@gmail.com

5- HUYỆN VĂN YÊN

 

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

Vũ Minh Huê

Tr.Phòng

3.934.034; 0914.525.300; vmhue@gmail.com

2

Trần Hoài Sơn

Phó TP

3.383.685; 0914.362.154; tranhoaison.vanyen@gmail.com

3

Hà Thị Liên

Phó TP

3.835.522; 0986.711.301

4

Ng. Thị Kim Lan

CTCĐ

3.836.652; 0912.461.618; kimlan.vanyen@gmail.com

5

Lưu Quang Lợi

Tổng hợp

3.836.993; 0942.528.018 luuquangloi@gmail.com

6

Lê Văn Thành

Thi đua

3.835.516; 0978.101.801; lethanhpgd@gmail.com

7

Nguyễn Thị Vân

TCCB

3.835.267; 0988.981.740; ntvan.tccb@gmail.com

8

Đào Quang Tiến

THCS

3.835.516; 0988.909.820; pgdvy.quangtien@gmail.com

9

Vũ Thành Đồng

THCS

3.835.516; 0986.469.118; thanhdongcm@gmail.com

10

Bùi Thị Hằng

Mầm non

3.835.516; 0915.170.668; buihangcm@gmail.com

11

Đoàn Tuấn Anh

Thanh tra

3.835.516; 0984.780.405; tuananhpgdvadtvanyen08102011

12

Trần Quốc Toản

Tiểu học

3.835.516; 0988.827.522; quoctoantran.pgdvy@gmail.com

13

Trần Thị Cúc

Thủ quỹ

3.834.201; 0977.676.236

14

Nguyễn Thị Thúy

Kế toán

3.834.201; 0976.695.295; ntthuy.pgdvy@gmail.com

15

Đỗ Minh Ngọc

Kế toán

3.834.201;  0979.288.869; dominhngoc.pgdvanyen@gmail.com

16

Nguyễn Ngọc Sơn

CSVC

3.834.110; 0948.929.635; ngocsonpgddt@gmail.com

17

Hoàng Công Dũng

TK, CNTT

3.836.993; 0984.787.783; tonghop.vanyen@gmail.com

18

Lại Thế Cường

Lái xe

3.834.110; 01629.962.280

19

Đinh Thị Tường

Tạp vụ

3.834.110; 0166.627.459

20

Lương T. Kim Liên

Thường trực

3.834.110; 01655.901.688; pgd.hoalien@gmail.com

 

 

6- HUYỆN YÊN BÌNH

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

Lương Bá Tập

Tr.Phòng

3.885.289; 0912.414.415; lb_tap.pgddtyenbinh@yenbai.edu.vn

2

Trần Ngọc Đức

Phó TP

3.886.396; 0977.286.027; tn_duc.pgddtyenbinh@yenbai.edu.vn

3

Nguyễn Thị Vân

Phó TP

3.887.185; 0913.251.278; xuanmaivan@gmail.com

4

Địch Thị Lý

CTCĐ

3.885.603; 0985.420.161; dt_ly.pgddtyenbinh@yenbai.edu.vn

5

Nguyễn Văn Yên

TTCM

6.299.968; 0912.558.145; nguyenvanyen60@yahoo.com.vn

6

Nguyễn Đức Giáp

CM

3.886.962; 0984.720.899; nd_giap.pgddtyenbinh@yenbai.edu.vn

7

Vũ Thanh Sơn

CM

3.886.962; 0978.514.767

vt_son.pgddtyenbinh@yenbai.edu.vn

8

Ng. T. Hồng Lê

Thi đua

3.886.962; 01659.282.484; hongleyb@gmail.com

9

Phạm Anh Tuấn

KTKĐCL

3.886.962; 0979.910.799

10

Phạm Ngọc Doanh

TT tài vụ

3.886.528; 0982.705.279; pn_doanh.pgddtyenbinh@yenbai.edu.vn

11

Đinh Thu Hồng

Kế toán

3.886.528; 0984.928.363; dt_hong.pgddtyenbinh@yenbai.edu.vn

12

Trần Thị Ngọc Lý

Kế toán

3.886.528; 0974.637.198;

ttn_ly.pgddtyenbinh@yenbai.edu.vn

13

Lê Minh Tiến

Lái xe

3.886.528; 0982.118.883; lm_tien.pgddtyenbinh@yenbai.edu.vn

14

Phạm Anh Tiệp

Kế toán

3.886.528; 0986.603.559

15

Phạm Thị Hằng

Kế toán

3.886.528; 0977790.429

16

Ng. Khánh Dương

KHTH

3.582.279; 0986.538.537; nk_duong.pgddtyenbinh@yenbai.edu.vn

17

Phạm Thị Thúy

Khuyến học

3.887.186; 0947.000.838; khyenbinh@gmail.com

18

H`g Long Huyền

Tổng hợp

3.886.400; 0986.037.387; tuanh08.07@gmai.com

19

Ng. Đức Cường

KH

3.886.400; 0979.910.439; duyhacuong@gmail.com

20

Bùi Thị Kim Oanh

Th. trực

3.885.161

 

 

7- HUYỆN LỤC YÊN

 

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

Nguyễn Bình Chung

Tr.Phòng

3.845.811; 0913.251.612; nbchung@yenbai.edu.vn

2

Nguyễn Thị Hương

Phó TP

3.847.952; 0948.535.133

3

Hoàng Thái Quang

Phó TP

3.845.364; 0914.591.316; htquang@lucyen.edu.vn

4

Trần Kim Trọng

CTCĐ

3.845.594; 01694.093.656; tktrong.pgddtlucyen@yenbai.edu.vn

5

Hoàng Ngọc Hà

Cán bộ

3.845.213; 0974.039.298; hoangha@lucyen.edu.vn

6

Vũ Minh Hải

Cán bộ

3.845.213; 0945.908.572; haimamnon.edu@gmail.com

7

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Cán bộ

3.845.470; 0984.667.779; myhanhpt@gmail.com.vn

8

Trần Tú

Cán bộ

3.845.710; 0983.859.400; trantu1979ap@gmail.com

9

Phạm Thị Thu Hiền

Cán bộ

3.848.599; 0983.448.189; ptthien.pgddtlucyen@yenbai.edu.vn

10

Hà Văn Hiển

Cán bộ

3.845.710; 01687.920.587; hien@lucyen.edu.vn

11

Đổng Thị Hòa

Cán bộ

3.845.470; 0915.251.028; dthoa.pgddtlucyen@yenbai.edu.vn

12

Vũ Tô Hoàng

Cán bộ

3.845.710; 01666.262.686; vthoang@lucyen.edu.vn

13

Phùng T.Thu Hương

Cán bộ

3.845.213; 0986.194.196; ptthuong.pgddtlucyen@yenbai.edu.vn

14

Nguyễn Quốc Huy

Cán bộ

3.845.710 - 0979.912.991; nqhuy.pgddtlucyen@yenbai.edu.vn

15

Đỗ Thị Mai Lan

Cán bộ

3 845.470; 0947.109.568;dtmlan.pgddtlucyen@yenbai.edu.vn

16

Tạ Hùng Thanh

Cán bộ

3.845.213; 0945.316.435;ththanh.pgddtlucyen@yenbai.edu.vn

17

H`g Vương Việt Toán

Cán bộ

3.845.213; 01664.589.044; hvvtoan@lucyen.edu.vn

18

Vũ Thị Yến

Cán bộ

3.845.213; 01238.453.010; vtyen.pgddtlucyen@yenbai.edu.vn

19

Đinh Hồng Cảnh

Cán bộ

3.845.470; 0934.478.863; canhtv.lucyen@gmail.com

20

Hoàng Chí Ngàn

Cán bộ

2.845.213; hcngan@lucyen.edu.vn

21

Hứa Trinh Đông

Bảo vệ

3.845.213

8- HUYỆN TRẠM TẤU

 

         
 

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

 

Tr.Phòng

 

2

Lê Thị Huệ

Phó TP

3.876.012; 0168.212.4395;  lth.pgdtramtau@yenbai.edu.vn

3

Trần Thị Tuyết

PTP-CĐ

3.876.213; 0123.868.3187; ttt.pgdtramtau@yenbai.edu.vn

4

Đỗ Văn Khanh

Phó TP

0979.435.029; dvk.pgdtramtau@yenbai.edu.vn

5

Ngô Huy Cường

TCCB

0987.511.349; nhc.pgdtramtau@yenbai.edu.vn

6

Bùi Thanh Tùng

TTCM, TĐ

0919.676.274; bttung77@gmail.com

7

Triệu Thị Duyên

CM

0168.917.4045; trieuduyen79@gmail.com

8

Ng. Duy Hạnh

CM THCS

0945.754.718; duyhanhyb84@gmail.com

9

Cao Minh Chi

CM MN

 0168.403.1117; minhchi169@gmail.com

10

Vũ Duy Khương

CM THCS

 0168.373.7698; vukhuong85@gmail.com

11

Đoàn Đức Thuận

CM

0979.094.606; doanthuan1201@gmail.com

12

Bùi Thị Hương

Sách TB

0975.480.109; buihuong1964@gmail.com

13

Đoàn Thị Hằng

Kế toán

01253.263.871; doanhangduong@gmail.com

14

Trần Văn Quy

Kế toán

0123.432.3315; tranvanquy71@gmail.com

15

Ng. Văn Phong

KHTH

0947.110.016; phong149@gmail.com

16

Đào Văn Quyết

KHTH

0946.212.232; vanquyet.yb@gmail.com

17

Lê Thị Hoàng Lan

KHTH

0973.377.196; lehoanglan6868@gmail.com

18

Ng. Văn Hưng

Lái xe

0915.517.008

19

Vi Thị Nhưỡng

Nhân viên

01699.554.386

20

D. Mạnh Hùng

Nhân viên

0943.543.649

21

Phòng chính

Thường trực

3.876.262; pgddt.tramtau@yenbai.edu.vn

22

Phòng CM

 

3.876.722; chuyenmon.pgdtramtau@gmail.com

23

Phòng TCCB

 

3.876.900

24

Phòng KH-TH

 

3.876.802; khth.pgdtramtau@gmail.com

 

 

 

 

9- HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

 

 

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

Hoàng Văn Đồng

Tr.Phòng

0912.629.185; hvdong.pgddtmcc@yenbai.edu.vn

2

Phạm Thế Hảo

PTP,CTCĐ

0915.079.324; pthao.pgddtmcc@yenbai.edu.vn

3

Phạm T.Minh Hằng

Phó TP

0912.615.766; pmhang.pgddtmcc@yenbai.edu.vn

4

Nguyễn Văn Tuấn

Phó TP

0973.376.232; nvtuan.pgddt2012@gmail.com

5

Nguyễn Văn Thao

KH-TH

0912.380.054; nvthao.pgddtmcc@yenbai.edu.vn

6

Vũ Xuân Nhàn

Thi đua

0983.379.577; vxnhan.pgddtmcc@yenbai.edu.vn

7

Nguyễn Hương Giang

Tổ chức

0984.320.478; nhgiang.pgddtmcc@gmail.com

8

Đào Trọng Giáp

KH-TH

0944.959.557; dtgiap.pgddtmcc@gmail.com

9

Nguyễn Quỳnh Nga

CM THCS

0912.072.928; nqnga.pgddtmcc@yenbai.edu.vn

10

Buit Thị Quý

CM THCS

01294.463.859; btquy.pgddtmcc@gmail.com

11

Ng. T. Hương Giang

CM TH

0975.672.393; nthgiang.pgddtmcc@gmail.com

12

Lê Tiến Dũng

CM GDTX

0914.590.178; ltdung.pgddtmcc@yenbai.edu.vn

13

Dương Thị Liễu

CM GDTX

0919.966.570; dtlieu.pgddtmcc@gmail.com

14

Lê Hải Yến

CM MN

01238.757.820; lhyen.pgddtmcc@gmail.com

15

Nguyễn Thị Thơm

Kế toán

0945.570.658; ntthom.pgddtmcc@yenbai.edu.vn

16

Hoàng Thị Thu Hà

Kế toán

0917.310.255; htha.pgddtmcc@gmail.com

17

Nguyễn Anh Dũng

Lái xe

0983.316.777; nadung.pgddtmcc@yenbai.edu.vn

18

Nguyễn Thị Duyên

Thường trực

0293.878.128; 0948.934.826;

 

 


 

 

CÁC TRƯỜNG MẦM NON

 

 

 


1- THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

 

Số TT

Trường MN

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Hoạ My

phường Nguyễn Phúc; 3.866.393;

 mn.hoamy.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Hoà;

0915.156.219

2

Hoa Mai

phường Nguyễn Phúc; 3.864.084;

mn.hoamai.tpyb@gmail.com

Võ Thị Liên;

0988.982.247

3

Hoa Ban

phường Nguyễn Thái Học; 3.862.332;

mn.hoaban.tpyb@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG. Ng. Thị Thanh Phương;

0984.871.169

4

Hoa Lan

phường Hồng Hà; 3.863.124;

mn.hoalan.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Xuân;

01674.663.384

5

Bông Sen

phường Minh Tân; 3.851.685;

mn.bongsen.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Liễu;

0985.198.234

6

Thực hành

phường Đồng Tâm; 3.851.127;

mn.thuchanh.tpyb@gmail.com

Đàm Thị Ngọ;

0913.915.796

7

Yên Thịnh

phường Yên Thịnh; 3.851.719;

mn.yenthinh.tpyb@gmail.com

Lê Thị Bích Thuận;

0989.344.913

8

Hướng Dương

xã Tuy Lộc; 3.817.957;

mn.huongduong.tpyb@gmail.com

Phạm Thúy Nga;

01685.181.832

9

Sơn Ca

xã Nam Cường; 3.860.283;

mn.sonca.tpyb@gmail.com

Trần Thu Hương;

01648.881.268

10

Thanh Bình

xã Minh Bảo; 3.850.236;

mn.thanhbinh.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hiền;

0984.611.197

11

Ngọc Lan

xã Tân Thịnh; 3.892.007;

mn.ngoclan.tpyb@gmail.com

Vũ Thị Hương Giang;

0919.954.848

12

Âu Lâu

xã Âu Lâu; 3.712.189;

mn.aulau.tpyb@gmail.com

Phạm Thị Phượng;

01277.137.268

13

Hoa Huệ

xã Hợp Minh; 3.713.804;

mn.hoahue.tpyb@gmail.com

Lê Thị Lan;

0977.161.307

14

Giới Phiên

xã Giới Phiên; 3.710.080;

mn.gioiphien.tpyb@gmail.com

Lê Thị Quang;

0982.855.969

15

Văn Phú

xã Văn Phú; 3.893.020;

mn.vanphu.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Mai;

0982.901.964

16

Văn Tiến

xã Văn Tiến; 3.811.184;

mn.vantien.tpyb@gmail.com

Đào Quảng Luyến;

0972.189.709

17

Phúc Lộc

xã Phúc Lộc; 3.811.091;

mn.phucloc.tpyb@gmail.com

Bùi Thị Vân;

01664.837.688

18

Tư thục Ánh Dương

phường Hồng Hà; 3.861.617;

mn.anhduong.tpyb@gmail.com

Phùng Thanh Tâm;

0988.946.643

19

Bán công Sao Mai

phường Hồng Hà; 3.863.951;

mn.saomai.tpyb@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG Hoàng T. Phương Miền;

 0919.960.310

20

Tư thục Bình Minh

phường Nguyễn Thái Học; 3.818.050;

mn.binhminh.tpyb@gmail.com

Đỗ Thị Thanh Thủy;

0915.198.184

21

Tư thục Thanh Hoa

phường Nguyễn Thái Học; 3.865.890;

mn.thanhhoa.tpyb@gmail.com

Chu Thị Thuỷ;

0293.865.890

22

Tư thục Phong Lan

phường Nguyễn Thái Học; 3.816.770;

mn.phonglan.tpyb@gmail.com

Trần Thị Liên;

0943.567.735

23

Tư thục Hồng Ngọc

phường Yên Ninh; 3.852.818;

mn.hongngoc.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hà;

0976.976.202

24

Tư thục Hoa Hồng

phường Minh Tân; 3.853.040;

mn.hoahong.tpyb@gmail.com

Mông Thị Mai Lý;

0979.331.027

25

Tư thục Minh Huệ

phường Đồng Tâm; 3.890.499;

mn.minhhue.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Lê Thủy;

0972.446.525

 

 

 

 

2- THỊ XÃ NGHĨA LỘ

 

 

 

Số TT

Trường MN

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Hoa Huệ

3.872.047;

 mnhoahue@nghialo.edu.vn

ĐC Hương;

0912.565.069

2

Hoa Ban

6.264.022;

mnhoaban@nghialo.edu.vn

ĐC Nguyệt;

0914.673.414

3

Hoa Lan

3.872.045;

 mnhoalan@nghialo.edu.vn

ĐC Liễu;

0914.627.279

4

Hoa Hồng

3.872.048;

mnhoahong@nghialo.edu.vn

ĐC Oanh;0

0982.793.446

5

Hoa Phượng

3.872.049;

mnhoaphuong@nghialo.edu.vn

ĐC Hoài;

0978.762.455

6

Hoa Sen

3.897.472;

mnhoasen@nghialo.edu.vn

ĐC Sinh;

0948.070.257

7

Hoa Sữa

3.879.290;

mnhoasua@nghialo.edu.vn

ĐC Liên;

0978.740.426

8

Hoa Mai

3.872.161;

mnhoamai@nghialo.edu.vn

ĐC Hảo;

0989.922.594

3- HUYỆN VĂN CHẤN

 

         

 

Số TT

Trường MN

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Hoàng Văn Thọ

xã Đại Lịch; 6.297.488;

mn_hoangvantho@vanchan.edu.vn

Đào Thị Bích Nguyệt;

0979.496.361

2

Nghĩa Lộ

TTNT Nghĩa Lộ; 3.877.146;

mn_nghialo@vanchan.edu.vn

Đỗ Thị Thu Hằng;

0979.495.848

3

Sơn Thịnh

xã Sơn Thịnh; 3.574.919;

mn_sonthinh@vanchan.edu.vn

Trần Thị Bích Được;

0977.035.179

4

Tân Thịnh

xã Tân Thịnh; 3.875.077;

mn_tanthinh@vanchan.edu.vn

Vũ Thị Kim Loan;

0987.567.949

5

Thượng Bằng La

xã Thượng Bằng La; 3.873.746;

mn_thuongbangla@vanchan.edu.vn

Đặng Thị Tĩnh;

01686.810.140

6

Trần Phú

xã Trần Phú; 3.875.181; mn_tranphu@vanchan.edu.vn

Trần Thị Cúc;

0979.496.820

7

Chấn Thịnh

xã Chấn Thịnh; 3.891.782;

mn_chanthinh@vanchan.edu.vn

Nguyễn Thị Ánh;

01695.079.626

8

Liên Sơn

TTNT Liên Sơn; 3.896.119;

mn_lienson@vanchan.edu.vn

Đoàn Thị Diệu;

01688.089.225

9

Nậm Búng

xã Nậm Búng; 3.879.490;

mn_nambung@vanchan.edu.vn

Phan Hồng Lý;

01689.170.622

10

Nghĩa Tâm

xã Nghĩa Tâm; 3.873.684;

mn_nghiatam@vanchan.edu.vn

Vũ Thị Minh;

0947.052.009

11

Phù Nham

xã Phù Nham; 3.879.120;

mn_phunham@vanchan.edu.vn

Lê Thị Tư;

0912.503.845

12

Sơn A

xã Sơn A; 3.879.943;

mn_sona@vanchan.edu.vn

Đặng Thị Thúy;

0948.046.135

13

Thạch Lương

xã Thạch Lương; 3.877.704;

mn_thachluong@vanchan.edu.vn

Nguyễn Thị Xuân;

01669.651.229

14

Thanh Lương

xã Thanh Lương; 3.502.523;

mn_thanhluong@vanchan.edu.vn

Phạm Thị Tĩnh;

1686.469.902

15

Đồng Khê

xã Đồng Khê; 3.877.287;

mn_dongkhe@vanchan.edu.vn

Lê Thu Hường;

0913.586.867

16

Bình Thuận

xã Bình Thuận; 3.891.979;

mn_binhthuan@vanchan.edu.vn

Trần Tố Trinh;

01276.345.503

17

Minh An

xã Minh An; 3.895.343;

mn_minhan@vanchan.edu.vn

Trịnh Thị Mai;

0983.139.853

18

Nậm Lành

xã Nậm Lành; 3.563.345;

mn_namlanh@vanchan.edu.vn

Lò Thị Thu Hiền;

0976.696.706

19

Nậm Mười

xã Nậm Mười; 6.550.495;

mn_nammuoi@vanchan.edu.vn

Nguyễn Hạnh Thu;

01668.269.495

20

Nghĩa Sơn

xã Nghĩa Sơn; 3.502.528;

mn_nghiason@vanchan.edu.vn

Vũ Thị Yến;

0948.070.595

21

Sùng Đô

xã Sùng Đô; 2.248.040;

mn_sungdo@vanchan.edu.vn

HP. Bùi Hồng Thắng;

01643.981.177

22

Suối Bu

xã Suối Bu; 3.877.544;

mn_suoibu@vanchan.edu.vn

Nguyễn Thị  Minh Nhâm;

0975.233.415

23

Suối Giàng

xã Suối Giàng; 3.574.868;

mn_suoigiang@vanchan.edu.vn

Lại Thu Hiền;

01659.626.758

24

Gia Hội

xã Gia Hội; 3.562.579;

mn_giahoi@vanchan.edu.vn

Lò Thị Thành;

0984.745.146

25

Hạnh Sơn

xã Hạnh Sơn; 3.502.578;

mn_hanhson@vanchan.edu.vn

Hoàng Thị Thanh  Tâm;

0917.331.325

26

Phúc Sơn

xã Phúc Sơn; 3.897.525;

mn_phucson@vanchan.edu.vn

Phạm Thị Lĩnh;

0914.402.776

27

Tú Lệ

xã Tú Lệ; 3.897.197;

mn_tule@vanchan.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Nga;

0976.741.633

28

Ba Khe

xã Cát Thịnh; 3.873.414;

mn_bakhe@vanchan.edu.vn

Đinh Thị Yên;

0975.534.723

29

Suối Quyền

xã Suối Quyền; 3.502.696;

mn_suoiquyen@vanchan.edu.vn

Phạm Lệ Sâm;

0983.345.645

30

An Lương

xã An Lương; 3.475.339;

mn_anluong@vanchan.edu.vn

Nguyễn Thị Hoài;

01639.904.003

31

Sơn Lương

xã Sơn Lương;

mn_sonluong@vanchan.edu.vn

Nguyễn Bích Hường;

01276.782.828

 

4- HUYỆN TRẤN YÊN

 

 

Số TT

Trường MN

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Tân Đồng

xã Tân Đồng; 3.720.176;

 c0tandong.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Liên;

 01276.665.201

2

Hoa Sen

xã Báo Đáp; 6.276.659;

c0.hoasen.tranyen@yenbai.edu.vn

Mai Thị Tuyết;

0979.850.658

3

Đào Thịnh

xã Đào Thịnh; 3.826.145;

c0.daothinh.tranyen@yenbai.edu.vn

Vũ Thị Thành;

0948.071.171

4

Việt Thành

xã Việt Thành; 2.486 788;

c0.vietthanh.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Hải;

01234.857.117

5

Hoa Hồng

thị trấn Cổ Phúc; 3.825.526;

c0.hoahong.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Phúc;

0904.435.828

6

Hoà Cuông

xã Hoà Cuông;

c0.hoacuong.tranyen@yenbai.edu.vn

Đinh Thị Oanh;

0983.608.606

7

Nga Quán

xã Nga Quán; 3 826.568;

 c0.ngaquan.tranyen@yenbai.edu.vn

Ng. Thị Phương;

0946.526.445

8

Cường Thịnh

xã Cường Thịnh; 3 825.868;

c0.cuongthinh.tranyen@yenbai.edu.vn

Phùng Thị Hoàn;

0974.978.084

9

Minh Quân

xã Minh Quân;

c0.minhquan.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Minh;

01685.180.739

10

Bảo Hưng

xã Bảo Hưng; 3.713.956;

c0.baohung.tranyen@yenbai.edu.vn

Giang Kim Lan;

 01668.038.958

11

Việt Cường

xã Việt Cường; 6.276.369;

c0.vietcuong.tranyen@yenbai.edu.vn

Vũ Thị Khoa;

01686.188.699

12

Vân Hội

xã Vân Hội; 2.278.488;

c0.vanhoi.tranyen@yenbai.edu.vn

Đào Thị Tiến;

0976.726.355

13

Việt Hồng

xã Việt Hồng; 6.278.223;

c0.viethong.tranyen@yenbai.edu.vn

Hoàng T. Thoản;

 01668.038.299

14

Lương Thịnh

xã Lương Thịnh; 2.486.996;

c0.luongthinh.tranyen@gmail.com

Mai Thị Hải Yến;

 01668.173.545

15

Hưng Khánh

xã Hưng Khánh; 3.821.556;

c0.hungkhanh.tranyen@yenbai.edu.vn

Đinh Thị Hoan;

 01663.040.269

16

Hưng Thịnh

xã Hưng Thịnh; 3.821.355;

c0.hungthinh.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Tin;

 01686.155.144

17

Hồng Ca

xã Hồng Ca; 2.468.796;

c0.hongca.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Bình;

 0976.793.326

18

Y Can

xã Y Can; 3.823.012;

c0.ycan.tranyen@yenbai.edu.vn

Lương Thị Hoa;

0946.212.788

19

Quy Mông

xã Quy Mông; 3.823.160;

c0.quymong.tranyen@yenbai.edu.vn

Phạm Thị Hoa;

 01687.976.072

20

Kiên Thành

xã Kiên Thành; 3.820.165 ;

c0.kienthanh@gmail.com 

Đỗ Thị Hà;

01254.417.385

21

Minh Quán

Xã Minh Quán; 

c0.minhquans.tranyen@yenbai.edu.vn

Hoàng T. Kim Phương;

01685.152.720

22

Minh Tiến

Xã Minh Tiến;

c0.minhtien.tranyen@gmail.com

Đỗ Thị Bích Hảo;

01666.544.035

 

 

5- HUYỆN VĂN YÊN

 

 

Số TT

Trường MN

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Đông An

xã Đông An; 01674.771.175;

mndongan@gmail.com

Lê Thị Loan;

01695.039.077

2

Đông Cuông

xã Đông Cuông; 2 280.575;

truongmamnondongcuong.vanyen@gmail.com

Phạm Thị Kiều;

01237.117.582

3

Đại Phác

xã Đại Phác; 3 830.595;

mndaiphac@gmail.com

Lương Thị Kim;

01274.007.691

4

Đại Sơn

xã Đại Sơn; 2 246.065;

mndaison.vy@gmail.com

Đồng Thị Liễu;

01278.048.179

5

An Bình

xã An Bình; 3 530.690;

mnanbinh2@gmail.com

Huỳnh Xuân Thủy;

01276.796.007

6

An Thịnh

xã An Thịnh; 3 830.543;

mamnon.anthinh@gmail.com

Phạm Thị Kim Hoa;

01687.833.893

7

Dụ thượng

xã Dụ Thượng; 01662 384.234;

mnduthuong.vy@gmail.com

 Lương Thị Minh;

01662.384.234

8

Hoa Hồng

thị trấn Mậu A; 3 834.755;

truongmamnonhoahongvy@gmail.com

Trần Bảo Thoa;

0912.557.987

9

Hoa Phượng

thị trấn Mậu A; 3 834.704;

mamnonhoaphuongvy@gmail.com

Lê Thị Mùi;

0978.828.319

10

Lâm Giang

xã Lâm Giang; 3 506.120;

mnlamgiang@gmail.com

Trần Thị Loan;

01685.317.169

11

Lang Thíp

xã Lang Thíp; 2 292.465; 

mnlangthip@gmail.com

Đồng Thị Hoa;

0988.628.920

12

Mỏ Vàng

xã Mỏ Vàng; 22 483.075; 

mnmovangvy@gmail.com

Vũ Thị Thủy;

01684.005.379

13

Mậu Đông

xã Mậu Đông; 3.8 34..768;

 mnmaudong@gmail.com

Nguyễn Thị Loan;

09167.627.626

14

Ngòi A

xã Ngòi A; 01688 478.398;

 mnngoia2011@gmail.com

Nguyễn Tiểu Thúy;

01684.020.136

15

Quang Minh

xã Quang Minh; 0972 977.696;

 mnquangminh2004@gmail.com

 Nguyễn Thị Hoa;

0972.977.696

16

Quế Hạ

xã Quế Hạ; 0984 563.503;

 mamnonchauqueha@gmail.com

Nguyễn Thị Hương;

01653.085.311

17

Quế Thượng

xã Quế Thượng; 6 281.579;

 mnquethuong@gmail.com

 Đào Thị Phương;

01667.525.679

18

Tân Hợp

xã Tân Hợp; 01274 007.276;

 huetanhop@gmail.com

Hoàng Thị Huệ;

0293.531.405

19

Viễn Sơn

xã Viễn Sơn; 01685 179.196;

 mnvienson.vy@gmail.com

Nguyễn Thị Hợi Thuần;

01685.179.196

20

Xuân Ái

xã Xuân Ái; 3 835.069;

 mamnonxuanai@gmail.com

Bùi Thị Kim Loan;

0972.075.576

21

Yên Hợp

xã Yên Hợp; 0912 557.987;

 mannonyenhop@gmail.com

 Nguyễn Thị Lưu;

0978.939.557

22

Yên Phú

xã Yên Phú; 0923 080.772;

 mannon.yenphu@gmail.com

 Phạm Thị Thanh;

0983.080.772

23

Yên Thái

xã Yên Thái; 3 834.592;

 mamnonyenthai.yb2005@gmail.com

Đinh Thị Hải;

01694.058.305

24

Dụ hạ

Xã Phong Dụ Hạ;

truongmamnonduha@gmail.com

Vũ Thị Kim Oanh;

0987.614.869

25

Yên Hưng

Xã Yên Hưng; 3.834.302;

mnyenhung.nguyenthu1966@gmail.com

 Nguyễn Thị Thu;

01693.332.226

26

Hoàng Thắng

Xã Hoàng Thắng; mamnonhoangthang@gmail.com

Đỗ Thị Nga;

0986.288.391

 

 

6- HUYỆN YÊN BÌNH

 

 

Số TT

Trường MN

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Tân Nguyên

thôn Trại Phung, Tân Nguyên; 3.843.834;

c0tannguyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Thư;

01697.628.935

2

Bảo Ái

thôn Ngòi Khang, Bảo Ái; 3.882.615;

c0baoai@yenbai.edu.vn

 Phạm Thị Hoè;

0987.617.207

3

Cảm Ân

thôn Tân Lương, Cảm Ân; 3.882.609;

c0caman@yenbai.edu.vn

Phùng Thị Hải;

0947.868.509

4

Mông Sơn

thôn Trung Sơn, Mông Sơn; 3.882.269;

c0mongson@yenbai.edu.vn

Hà Thu Hương;

0985.566.032

5

Tân Hương

thôn Yên Thắng,Tân Hương; 0293882491;

vithoamntanhuong@gmail.com

Trần Thị Vân;

01667.526.858

6

Đại Đồng

thôn Rộc Trần, Đại Đồng;

 c0daidong@yenbai.edu.vn

Lương Thị Nga;

0987.419.962

7

Bình Minh

tổ 12, TT Yên Bình; 3.885.133;

oanhbinhminh@gmail.com

Đoàn Thị Dậu;

0976.242.779

8

Phú Thịnh

thôn Đồng Tâm, Phú Thịnh; 3.886.707;

c0phuthinh@yenbai.edu.vn

Trần Thị Quế;

0979.583.929

9

Thịnh Hưng

thôn Liên Hiệp ; 3.886.404;

c0thinhhung@yenbai.edu.vn

Ngô Minh Hiền;

0976.973.821

10

Đại Minh

thôn Đồng Nếp, Đại Minh;

c0daiminh@yenbai.edu.vn

Quách Thị Tây Hà;

0989.689.202

11

Hán Đà

thôn Tân Lập 7, Hán Đà; 6.331.011;

c0handa@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Chung;

01666.687.607

12

Thác Bà

khu 4, TT Thác Bà; 3.884.417;

c0thacba@yenbai.edu.vn

Phạm Thị Thu Cúc;

0975.132.927

13

Yên Bình

thôn Trung Tâm, TT Yên Bình; 3.508.025;

c0yenbinh@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Thuận;

01697.627.914

14

Bạch Hà

thôn Hồ Sen, Bạch Hà; 3.884.062;

c0bachha@yenbai.edu.vn

Đồng Thị Hương;

01672.037.662

15

Vĩnh Kiên

thôn Đa Cốc, Vĩnh kiên; 3.884.303;

lanhuong64mnvk@gmail.com

Lương Ngọc Lan Hương;

01687.391.179

16

Vũ Linh

thôn làng Ngần, Vũ Linh; 3.880.012;

c0vulinh@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Hồng;

01668.469.208

17

Phúc An

thôn Đồng Tha, Phúc An;

c0phucan@yenbai.edu.vn

Hà Thị Tố Hoa;

01667.527.927

18

Yên Thành

thôn 2,Yên Thành;

c0yenthanh@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Mai Hiền;

01698.351.061

19

Xuân Lai

thôn Yên Mỹ, Xuân Lai;

c0xuanlai@yenbai.edu.vn

Đàm Thị Tuyên;

0976.696.233

20

Cảm Nhân

xã Cảm Nhân; 3.883.125;

mncamnhan@gmail.com

Phạm Thị Thu Huyền;

01668.224.187

21

Ngọc Chấn

thôn 2,Ngọc Chấn;

c0ngocchan@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Huyên;

01693.384.756

22

Xuân Long

thôn Ngòi Lẵn, Xã Xuân Long;

c0xuanlong@yenbai.edu.vn

Mai Thị Thu;

0978.823.959

 

 

7- HUYỆN LỤC YÊN

 

 

Số TT

Trường MN

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

An Lạc

xã An Lạc;

c0anlac.lucyen@gmail.com

Châu Thị Nhung;

01688.664.368

2

An Phú

xã An Phú; 3.541.530;

c0anphu.lucyen@yenbai.edu.vn

La Thị Luận;

01666.676.030

3

Bích Ngọc

thị trấn Yên Thế; 3.846.988;

c0bichngoc.lucyen@yenbai.edu.vn

Lê Thị Huệ;

0943.543.091

4

Bình Minh

xã Động Quan; 6.293.294;

c0binhminh.lucyen@yenbai.edu.vn

Trần Thị Vân;

01683.136.006

5

Hoa Hồng

xã Lâm Thượng; 3.845.066;

c0hoahong.lucyen@yenbai.edu.vn

Triệu Thị Thủy Hoàn;

0943.276.958

6

Hoa Huệ

xã Minh Xuân; 3.847.035;

c0hoahue.lucyen@yenbai.edu.vn

Phan Thị Thơm;

0945.316.422

7

Hoa Mai

xã Yên Thắng; 3.847.134;

c0hoamai.lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Thị Thủy;

0948.951.648

8

Hoa Phượng

xã Liễu Đô; 3.847.127;

c0hoaphuong.lucyen@yenbai.edu.vn

Trịnh Thị Yến;

01684.014.568

9

Hoa Sen

xã Tân Lĩnh; 3.740.151;

c0hoasen.lucyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Yên;

01659.276.445

10

Hồng Ngọc

thị trấn Yên Thế; 3.845.474;

c0hongngoc.lucyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Ngân;

01695.444.195

11

Khánh Hòa

xã Khánh Hòa;

c0khanhhoa.lucyen@gmail.com

Lương Thị Hoài;

0987.567.045

12

Khánh Thiện

xã Khánh Thiện; 3.509.370;

c0khanhthien.lucyen@yenbai.edu.vn

Phạm Thị Thanh Thủy;

01257.210.043

13

Minh Chuẩn

xã Minh Chuẩn; 3.540.838;

c0minhchuan.lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Thị Mến;

01698.704.665

14

Minh Tiến

xã Minh Tiến; 3.847.831;

c0minhtien.lucyen@yenbai.edu.vn

Lý Thị Bảy;

01683.935.738

15

Mường Lai

xã Mường Lai; 2.212.855;

c0muonglai.lucyen@yenbai.edu.vn

Mạc Thị Thuế;

0983.721.656

16

Phan Thanh

xã Phan Thanh; 3.847.679;

c0phanthanh.lucyen@yenbai.edu.vn

Hà Thị Hồng Liên;

01682.744.213

17

Phúc Lợi

xã Phúc Lợi; 3.843.238;

c0phucloi.lucyen@yenbai.edu.vn

Phạm Thị Hiên;

01687.090.185

18

Sơn Ca

xã Mai Sơn; 3.847.474;

c0sonca.lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Thị Dụ;

01653.373.801

19

Tân Lập

xã Tân Lập; 3.848.203;

c0tanlap.lucyen@yenbai.edu.vn

Phùng Thị Xâm;

0976.241.860

20

Tân Phượng

xã Tân Phượng; 6.270.789;

c0tanphuong.lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Lệ Hằng;

01677.569.478

21

Tô Mậu

xã Tô Mậu; 3.509.814;

c0tomau.lucyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Thủy;

0943.693.761

22

Trúc Lâu

xã Trúc Lâu; 6.293.292;

c0truclau.lucyen@yenbai.edu.vn

Bùi Thị Thủy;

01684.401.523

23

Trung Tâm

xã Trung Tâm; 6.294.405;

c0trungtam.lucyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Nhàn;

0986.498.770

24

Vĩnh Lạc

xã Vĩnh Lạc; 3.846.470;

c0vinhlac.lucyen@yenbai.edu.vn

Trịnh Thị Liên;

0985.519.020

 

8- HUYỆN TRẠM TẤU

 

 

Số TT

Trường MN

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Hoa Huệ

thị trấn Trạm Tấu; 3.876.268;

c0hoahue.tramtau@gmail.com

Vũ Thị Thắng;

01682.871.484

2

Hoa Lan

xã Hát Lừu; 2.214.818;

c0hoalan.tramtau@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Minh;

0164.643.4034

3

Sao Mai

xã Hát Lừu; 3.876.646;

c0saomai.tramtau@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Ánh;

01696.248.504

4

Hoạ Mi

xã Bản Mù; 2.214.808;

c0hoami.tramtau@yenbai.edu.vn

Nguyễn T. Kim Thoa;

0974.265.269

5

Sơn Ca

xã Bản Công; 3.876.643;

c0sonca.tramtau@yenbai.edu.vn

Nguyễn .T. Bích Ngọc;

0915.587.635

6

Hoa Hồng

xã Xà Hồ; 3.876.645;

c0hoahong.tramtau@yenbai.edu.vn

Trần Thị Kim Oanh;

01683.906.720

7

Hoa Ban

xã Trạm Tấu; 6.291.789;

c0hoaban.tramtau@yenbai.edu.vn

Vũ Thị Thêm;

01655.626.887

8

Hoa Phượng

xã Pá Hu; 6.291.389;

c0hoaphuong.tramtau@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Bích;

01674.980.773

9

Hoa Đào

xã Pá Lau; 3.502.049;

c0hoadao.tramtau@gmail.com

Ngyễn .T. Hồng Lê;

01682.747.998

10

Bông Sen

xã Túc Đán; 3.561.085;

c0bongsen.tramtau@yenbai.edu.vn

Lê Thị Lan;

0978.802.696

11

Hoa Mai

xã Phình Hồ; 2.214.266;

c0hoamai.tramtau@yenbai.edu.vn

Trần Thị Hiền;

01644.834.715

12

Bình Minh

xã Làng Nhì; 2.480.399;

c0binhminh.tramtau@gmail.com

Nguyễn Thị Lợi;

01646.002.118

13

Hồng Ngọc

xã Tà Xi Láng; 2.481.087;

c0hongngoc.tramtau@yenbai.edu.vn

Trần Khánh Vân;

01256.709.097

 

9- HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

 

Số TT

Trường MN

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Hoa Hồng

xã Nậm Có; 3.561.224;

 c0hoahong.mucangchai@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Huyền;

 0972.572.252

2

Khau Phạ

xã Cao Phạ; 3.560.449;

c0khaupha.mucangchai@yenbai.edu.vn

Mai Thị Lan;

01298.448.960

3

Họa Mi

xã La Pán Tẩn; 3.504.373;

c0hoami.mucangchai@yenbai.edu.vn

Phạm Thị Liên;

01239.429.607

4

Púng Luông

xã Púng Luông; 3.504.504;

c0pungluong.mucangchai@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Hoa;

0947.157.126

5

Sao Mai

xã Dế Xu Phình; 3.555.123;

c0saomai.mucangchai@gmail.com

Nguyễn Thị Minh Hoan;

01275.914.988

6

Sơn Ca

xã Nậm Khắt; 3.560.286;

c0sonca.mucangchaiyenbai@.edu.vn

Ngô Thị Bình Yên;

09445.88.081

7

Bông Sen

xã Chế Cu Nha; 3.878.806;

c0bongsen.mucangchai@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Thuấn;

1234.856.765

8

Mồ Dề

xã Mồ Dề; 3.878.330;

c0mode.mucangchai@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Lim;

01235.358.559

9

KIm Nọi

xã Kim Nọi;

c0kimnoi.mucangchai@gmail.com

Bùi Thị Kim Cúc;

01687.920.684

10

Hoa Lan

thị trấn Mù Cang Chải; 3.878.332;

c0hoalan.mucangchai@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Tình;

01689.539.748

11

Lao Chải

xã Lao Chải;

c0laochai.mucangchai@yenbai.edu.vn

Hoàng Long Giang;

01685.362.828

12

Hoa Ban

xã Khao Mang;

c0hoaban.mucangchai@yenbai.edu.vn

Lê Thị Minh Huệ;

01254.377.611

13

Hoa Huệ

xã Hồ Bốn; 3.555.106;

c0hoahue.mucangchai@gmail.com

Hà Thị Nhàn;

01243.927.991

 

 

 


 

 

CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

 

 

 


1- THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

Số TT

Trường tiểu học

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Nguyễn Bá Ngọc

xã Tuy Lộc; 3.866.354;

th.nguyenbangoc.tpyb@gmail.com

Bùi Văn Hà;

0975.836.387

2

Nguyễn Phúc

phường Nguyễn Phúc; 3.866.868;

th.nguyenphuc.tpyb@gmail.com

Hà Thị Kim Xuyến;

0982.510.793

3

Nguyễn Thái Học

phường Nguyễn Thái Học; 3.866.704;

th.nguyenthaihoc.tpyb@gmail.com

Trần Văn Tần;

0984.928.377

4

Nam Cường

xã Nam Cường; 3.865.017;

th.namcuong.tpyb@gmail.com

Bùi Thị Hồng Như;

0982.511.570

5

Hồng Thái

phường Hồng Hà; 3.862.408;

th.hongthai.tpyb@gmail.com

Trần Thanh Vân;

0978.651.107

6

Lý Tự Trọng

phường Yên Ninh; 3.863.033;

th.lytutrong.tpyb@gmail.com

Vũ Hoàng Anh;

0944.220.271

7

Yên Ninh

phường Yên Ninh; 3.865.054;

th.yenninh.tpyb@gmail.com

Lê Thanh Long;

0987.578.376

8

Kim Đồng

phường Minh Tân; 6.251.317;

th.kimdong.tpyb@gmail.com

Nguyễn Ngọc Lan;

0914.568.177

9

Nguyễn Trãi

phường Đồng Tâm; 3.852.967;

th.nguyentrai.tpyb@gmail.com

Phạm Thị Thu Lan;

0988.103.991

10

Lê Văn Tám

phường Yên Thịnh; 3.851.014;

th.levantam.tpyb@gmail.com

Hoàng Thị Hoa;

0979.093.359

11

Nguyễn Viết Xuân

phường Yên Thịnh; 3.854.179;

th.nguyenvietxuan.tpyb@gmail.com

Nguyễn Hồng Cẩm;

0915.076.302

12

Minh Bảo

xã Minh Bảo; 3.853.615;

th.minhbao.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Hậu;

0984.611.306

13

Âu Lâu

xã Âu Lâu; 3.711.086;

th.aulau.tpyb@gmail.com

Nguyễn Đình Hiển;

0975.836.470

14

Hợp Minh

xã Hợp Minh; 6.277.101;

th.hopminh.tpyb@gmail.com

Hà Thị Thu Dung;

0979.909.879

15

Giới Phiên

xã Giới Phiên; 3.711.285;

th.gioiphien.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Bình;

0983.138.702

16

Tân Thịnh

xã Tân Thịnh; 3.851.539;

th.tanthinh.tpyb@gmail.com

Trần Thị Đức;

01689.327.847

17

Văn Phú

xã Văn Phú; 3.893.389;

th.vanphu.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Vui;

0979.288.262

18

Văn Tiến

xã Văn Tiến; 3.855.037;

th.vantien.tpyb@gmail.com

Nguyễn Quang Huy;

01668.037.750

19

DL Lê Quý Đôn

phường Yên Ninh; 3.859.666;

th.lequydon.tpyb@gmail.com

Hà Văn Lợi;

0912.915.577

 

 

2- THỊ XÃ NGHĨA LỘ

 

Số TT

Trường tiểu học

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Kim Đồng

3.870.495;

 thkimdong@nghialo.edu.vn

ĐC Lan;

0916.717.768

2

Nguyễn Bá Ngọc

3.870.502;

thnbngoc@nghialo.edu.vn

ĐC Phương;

0915.719.668

3

Hoàng Văn Thọ

3.870.692;

thhvtho@nghialo.edu.vn

ĐC Liên;

0919.268.871

4

Lê Văn Tám

3.870.493;

thlvtam@nghialo.edu.vn

ĐC Năm;

01238.672.099

5

Nguyễn Viết Xuân

3.872.763;

thnvxuan@nghialo.edu.vn

ĐC Lan;

0916.521.199

6

Bế Văn Đàn

3.879.353;

thbvdan@nghialo.edu.vn

ĐC Thảo;

0977.565.235

 

 

 

3- HUYỆN VĂN CHẤN

 

Số TT

Trường tiểu học

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Hoàng Văn Thọ

xã Đại Lịch; 3.891.896;

th_hoangvantho@vanchan.edu.vn,

Đỗ Thị Thu Hằng;

 0973.636.025

2

Nghĩa Lộ

thị trấn NT Nghĩa Lộ; 3.874.218;

th_nghialo@vanchan.edu.vn,

Bùi Thị Lệ Thủy;

0987.575.243

3

Sơn Thịnh

xã Sơn Thịnh; 3.874.220;

th_sonthinh@vanchan.edu.vn,

Trần Văn Huy;

0977.035.893

4

Tân Thịnh

xã Tân Thịnh; 3.875.017;

th_tanthinh@vanchan.edu.vn,

Nguyễn Thị Ngạn;

01238.316.820

5

Thượng Bằng La

xã Thượng Bằng La; 3.873.469;

th_thuongbangla@vanchan.edu.vn,

Nguyễn Thị An;

01665.108.469

6

Trần Phú

xã Trần Phú; 3.875.008;

th_tranphu@vanchan.edu.vn,

Nguyễn Thị Luyến;

0984.167.986

7

Đồng Khê

xã Đồng Khê; 3.874.163;

th_dongkhe@vanchan.edu.vn,

Đoàn Thị Nga;

0976.006.817

8

Chấn Thịnh

xã Chấn Thịnh; 3.891.741;

th_chanthinh@vanchan.edu.vn,

Đặng Văn Tài;

01639.881.873

9

Liên Sơn

thị trấn NT Liên Sơn; 3.896.099;

th_lienson@vanchan.edu.vn,

Đặng T.Kim Nga;

0919.948.477

10

Nghĩa Tâm A

xã Nghĩa Tâm; 6.269.232;

th_nghiatama@vanchan.edu.vn,

Lại Văn Đức;

01639.880.126

11

Nghĩa Tâm B

xã Nghĩa Tâm; 3.574.423;

th_nghiatamb@vanchan.edu.vn,

Đỗ Văn Linh;

0944.612.930

12

Phù Nham

xã Phù Nham; 3.871.973;

th_phunham@vanchan.edu.vn,

Trần Thị Thu Hiền;

0984.238.295

13

Sơn A

xã Sơn A; 3.502.649;

th_sona@vanchan.edu.vn,

Đinh Gia Thừa;

01672.028.363

14

Sài Lương

xã Nậm Búng; 6.543.486;

th_sailuong@vanchan.edu.vn,

Hoàng Trung Thành;

01648.038.282

15

Thạch Lương

xã Thạch Lương; 3.874.930;

th_thachluong@vanchan.edu.vn,

Phu Minh Diệp;

0915.913.019

16

Bình Thuận

xã Bình Thuận; 3.891.826;

th_binhthuan@vanchan.edu.vn,

Bùi Văn Giám;

01232.587.095

17

Gia Hội

xã Gia Hội; 3.879.550;

th_giahoi@vanchan.edu.vn,

Dương Phương Lan;

0943.567.974

18

Hạnh Sơn

xã Hạnh Sơn; 2.216.393;

th_hanhson@vanchan.edu.vn,

Nguyễn Đức Nhị;

01274.367.487

19

Phúc Sơn

xã Phúc Sơn; 3.561.606;

th_phucson@vanchan.edu.vn,

Phạm Thị Nga;

0912.503.928

20

Sơn Lương

xã Sơn Lương; 3.896.360;

th_sonluong@vanchan.edu.vn,

Ngô Thị Lan;

01248.428.665

21

Tú Lệ

xã Tú Lệ; 3.502.601;

th_tule@vanchan.edu.vn,

Nguyễn Tiến Võ;

0984.431.053

22

An Lương

xã An Lương; 2.211.900;

th_anluong@vanchan.edu.vn,

Nông Đức Lợi;

01647.461.125

23

Cát Thịnh

xã Cát Thịnh; 3.873.386;

th_catthinh@vanchan.edu.vn,

Phạm Thị Lâm;

0975.535.972

24

Minh An

xã Minh An; 3.873.661;

th_minhan@vanchan.edu.vn,

Nguyễn Văn Miêng;

0987.771.757

25

Nậm Mười

xã Nậm Mười; 2.245.350;

th_nammuoi@vanchan.edu.vn,

Dương Xuân Trường;

0984.321.779

26

Suối Giàng

xã Suối Giàng; 2.475.600;

th_suoigiang@vanchan.edu.vn,

Trần Thanh Sơn;

0987.210.286

27

Nậm Lành

xã Nậm Lành; 3.505.326;

th_namlanh@vanchan.edu.vn,

Nguyễn Đức Cường;

0988.982.140

4- HUYỆN TRẤN YÊN

 

         

 

Số TT

Trường tiểu học

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Tân Đồng

xã Tân Đồng; 3.720.184;

 c1tandong.tranyen@yenbai.edu.vn

Đỗ Thị Xuân;

01276.665.302

2

Báo Đáp

xã Báo Đáp; 3.720.039;

c1.baodap.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Văn Quỳnh;

0986.303.015

3

Đào Thịnh

xã Đào Thịnh; 3.825.643;

c1.daothinh.tranyen@yenbai.edu.vn

Vũ Thị Bích Thủy;

0978.510.688

4

Việt Thành

xã Việt Thành; 3.825.968;

c1.vietthanh.tranyen@yenbai.edu.vn

Vũ Thị Thuần;

0943.542.886

5

TT Cổ Phúc

thị trấn Cổ Phúc; 3.825.092;

c1.thitran1.tranyen@yenbai.edu.vn

Lê Thị Bích Thường;

0912.453.988

6

Minh Quán

xã Minh Quán; 3.825.064;

c1.minhquan.tranyen@yenbai.edu.vn

Trần Quang Vinh;

0989.710.267

7

Cường Thịnh

xã Cường Thịnh; 3.825.545;

c1.cuongthinh.tranyen@yenbai.edu.vn

Đào Thị Thanh Thảo;

01696.556.859

8

Minh Quân

xã Minh Quân; 2.279.902;

c1.hoaquan.tranyen@yenbai.edu.vn

Trần Vũ Lực;

0987.709.767

9

Bảo Hưng

xã Bảo Hưng; 3.711.202;

c1.baohung.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thu Hòa;

0984.720.764

10

Việt Cường

xã Việt Cường; 6.533 288 ;

c1.vietcuong1.tranyen@yenbai.edu.vn

Trương Xuân Thái;

01647.914.275

11

Vân Hội

xã Vân Hội;

c1.vanhoi.tranyen@gmail.com 

Hoàng Ngọc Hoàn;

0978.511.324

12

Số 1 Lương Thịnh

xã Lương Thịnh; 3.712.243; c1.luongthinh1.tranyen@gmail.com

Phạm Thị Thu Hải;

01685.687.290

13

Số 2 Lương Thịnh

xã Lương Thịnh; 3.821.037; c1.luongthinh2.tranyen@yenbai.edu.vn

Vũ Thị Liên;

0944.612.118

14

Hưng Thịnh

xã Hưng Thịnh; 3.521.234; c1.hungthinh.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Minh Thanh;

0947.109.055

15

Hưng Khánh 1

xã Hưng Khánh; 3.821.160; c1.hungkhanh1.tranyen@yenbai.edu.vn

Đinh Thị Hồng Anh;

0986.538.513

16

Hưng Khánh 2

xã Hưng Khánh; 6.507.160; c1.hungkhanh2.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Văn Quỳ;

01688.413.869

17

Số 1 Hồng Ca

xã Hồng Ca; 2.486.213; c1.honghai.tranyen@yenbai.edu.vn

Phạm Thị Quyền;

01696.248.838

18

Số 2 Hồng Ca

xã Hồng Ca; 2.215 728; c1.hongca.tranyen@yenbai.edu.vn 

Hoàng T Hồng Nhẫn;

0983.779.046

19

Minh Tiến

xã Minh Tiến; 3.521.848; c1.minhtien.tranyen@yenbai.edu.vn

Trịnh Xuân Đạo;

01689.329.492

20

Y Can

xã Y Can; 3.823.008; c1.ycan.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Văn Hạnh;

0914.476.738

21

Quy Mông

xã Quy Mông; 3.823.010; c1.quymong1.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Tiến Sơn;

01695.079.790

22

Kiên Thành

xã Kiên Thành; 3.820.008; c1.kienthanh1.tranyen@yenbai.edu.vn

Đỗ Văn Long;

0945.754.764

23

Việt Hồng

Xã Việt Hồng; c1.viethong.tranyen@yenbai.edu.vn

Phạm Thanh Sơn;

0979.497.907

 

 

 

5- HUYỆN VĂN YÊN

 

Số TT

Trường tiểu học

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Đông Cuông 1

xã Đông Cuông; 3.831.255;

  thdongcuongso1@gmail.com

Lại Thanh Tùng;

0948.976.901

2

Đông Cuông 2

xã Đông Cuông; 3.831.707;

 tieuhocdongcuongso2@gmail.com

Vũ Ngọc Ứng;

0944.047.107

3

Đông An

xã Đông An; 0983.831.364;

tieuhocdongan26@gmail.com

Nguyễn Huy Hoàng;

01689.473.509

4

Yên Phú

xã Yên Phú; 6.281.523;

tieuhocyenphu@gmail.com

Nguyễn Bá Đạt;

0978.321.835

5

Đại Phác

xã Đại Phác; 3.830.272;

thdaiphac.vanyen@gmail.com

 Trần Quốc Việt;

0948.094.363

6

Đại Sơn

xã Đại Sơn; 2.217.500;

lenavanyen1975@gmail.com

Hoàng Thị Chứ;

01273.371.360

7

An Bình

xã An BÌnh; 3.831.238;

tieuhocanbinh2011@gmail.com

Nguyễn Thị Nguyện;

0984.036.820

8

An Thịnh 1

xã An Thịnh; 2.217.354;

thso1anthinh@gmail.com

Đào Thị Ngọc;

01687.391.456

9

An Thịnh 2

xã An Thịnh; 3.830.259;

 thanthinh2@gmail.com

Phạm Thị Vân;

0979.096.153

10

Dụ Hạ

xã Dụ Hạ; 2.244.530;

 doanvantien.thpdh@gmail.com

Đoàn Văn Tiến;

01649.497.699

11

Dụ Thượng

xã Dụ Thượng; 0972.551.325;

 tieuhocphongduthuong@gmail.com

Nông Trung Thiên;

0912.551.325

12

Hoàng Thắng

xã Hoàng Thắng; 3.835.126;

 thhoangthang5@gmail.com

Bùi Thị Tưởng;

0972.081.768

13

Yên Hợp

xã Yên Hợp; 3.506.796;

 lehungyh@gmail.com

Lê Văn Hùng;

0986.622.684

14

Lâm Giang 1

xã Lâm Giang; 3.831.537;

 thso1lamgiang@gmail.com

Nguyễn Văn Quyết;

0942.519.193

15

Lâm Giang 2

xã Lâm Giang; 3.833.155;

 bichloanlg2@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Loan;

 01686.810.256

16

Lang Thíp 1

xã Lang Thíp; 6.280.334;

 thso1langthip@gmail.com

Nguyễn Bá Dũng;

0984.822.186

17

Lang Thíp 2

xã Lang Thíp; 0986.632.457;

 tieuhoclt2@gmail.com

Lê Trọng Hiệp;

0986.632.457

18

Lý Tự Trọng

thị trấn Mậu A; 3.834.048;

 lytutrongvy@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Cúc;

0982.150.460

19

Mỏ Vàng

xã Mỏ Vàng; 2.217.972;

 tieuhocmovangvy@gmail.com

Trần Văn Đích;

01234.309.511

20

Mậu Đông

xã Mậu Đông; 3.834.984;

 thmaudong@gmail.com

Lang Thị Thơm;

01666.259.540

21

Xuân Ái

xã Xuân Ái; 3.835.107;

 thxuanai1@gmail.com

Đoàn Văn Cường;

0986.729.639

22

Ngòi A

xã Ngòi A; 3.836.499;

 quangsangthna@gmail.com

Nguyễn Quang Sáng;

0978.740.969

23

Viễn Sơn

xã Viễn Sơn; 3.839.214;

thvienson@gmail.com

Thạch Thị Sơn;

01683.037.036

24

Quế Thượng

xã Quế Thượng; 2.217.631;

thquethuong@gmail.com

Trần Chính;

01693.988.744

25

Quang Minh

xã Quang Minh; 3.831.439;

thquangminh2010@gmail.com

Nguyễn Thị Minh Loan;

0978.474.827

26

Quế Hạ 1

xã Quế Hạ; 01662.673.324;

 dungso1queha@gmail.com

 Đinh Tiến Dũng;

0915.897.639

27

Quế Hạ 2

xã Quế Hạ; 0979.921.328;

 thqueha2@gmail.com

 Nguyễn Thị Hòa;

01699.631.432

28

Võ Thị Sáu

thị trấn Mậu A; 3.834.050;

 trandaibango@gmail.com

Trần Đại Bằng;

0943.048.168

29

Tân Hợp

xã Tân Hợp; 6.532.556;

hahung68@gmail.com

Hà Như Hùng;

0972.692.739

 

 

 

 

 

6- HUYỆN YÊN BÌNH

 

Số TT

Trường tiểu học

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Tân Nguyên

thôn Trại Phung, Tân Nguyên;

 3.843.645; ncongchinhyb@gmail.com

Nông Công Chính;

 0973.388.979

2

Số 1 Bảo Ái

thôn Ngòi Bang, Bảo Ái; 3.882.344;

c1baoaiso1@yenbai.edu.vn

Hà Thị Hồng Sáu;

01683.935.537

3

Số 2 Bảo Ái

thôn Ngòi Khang, Bảo Ái; 3.882.222;

tieuhọc2ba@gmail.com

Lê Thị Hoàn;

0973.374.754

4

Cảm Ân

thôn Tân Lương, Cảm Ân; 3.882.321;

 c1caman@yenbai.edu.vn

Phùng Thị Yến;

01686.558.810

5

Mông Sơn

thôn Tân Minh, Mông Sơn; 3.882.133;

 c1mongson@yenbai.edu.vn

Ng. Thị Hồng Tuyết;

0985.943.840

6

Tân Hương

thôn Yên Thắng, Tân Hương;

3.882.327; c1tanhuong@yenbai.edu,vn

Ng. Thị Đan Phượng;

0974.767.696

7

Đại Đồng

Rộc Trần, Đại Đồng; 3.887.362;

c1daidong@gmail.com

Lương Cẩm Bình;

0977.768.626

8

Kim Đồng

tổ 7, TT Yên Bình; 3.885.694;

c1kimdong@yenbai.edu.vn

Đặng T. Lan Hương;

0915.160.777

9

Nguyễn Viết Xuân

tổ 14A, TT Yên Bình; 3.885.657;

nguyenvietxuanC1yenbinh@gmail.com

Hoàng Trọng Nguyên;

0915.513.516

10

Phú Thịnh

thôn Đồng Tâm, Phú Thịnh; 3.887.313;

c1Phuthinh@yenbai.edu.vn

Vũ Thị Nhung;

01674.891.811

11

Thịnh Hưng

thôn Liên Hiệp, Thịnh Hưng; 3.885.759;

c1Thinhhung@yenbai.edu.vn

Giang Kim Thuỷ;

01659.283.370

12

Đại Minh

thôn Đồng Nếp, Đại Minh; 3.881.158;

c1daiminh@yenbai.edu.vn

Hoàng Cảnh Văn;

01699.070.909

13

Hán Đà

thôn Tân Lập, Hán Đà; 3.884.029;

c1handa@yenbai.edu.vn

Đỗ Ngọc Thu;

0983.221.072

14

TT Thác Bà

khu 2, TT Thác Bà;  6.283.335;

c1thacba@yenbai.edu.vn

Lưu Thị Minh Thảo;

0983.884.164

15

Yên Bình

thôn Trung Tâm; 3.884.198;

c1yenbinh@yenbai.edu.vn

Lê Thị Lợi;

01239.017.655

16

Bạch Hà

thôn Hồ Sen, Bạch Hà; 3.884.227;

c1bachha@yenbai.edu.vn

Phạm Thị Thanh Nga;

0915.021.583

17

Vĩnh Kiên

thôn Đa Cốc, Vĩnh Kiên; 3.884.047;

c1vinhkien@yenbai.edu.vn

Dương Văn Cuông;

0975.879.609

18

Vũ Linh

thôn Làng Ngần, Vũ Linh; 3.880.358;

c1vulinh@.yenbai.edu.vn

Hà Thị Phấn;

01666.147.443

19

Phúc An

thôn Đồng Tha, Phúc An; 3.880.456;

c1phucan@yenbai.edu.vn

 Lê Thị Kim Lộc;

0975.423.907

20

Số 1 Yên Thành

thôn 7, Yên Thành;

ngockhoabh@gmail.com

Vương Văn Khoa;

0979.457.681

21

Số 2 Yên Thành

thôn 2, Yên Thành; 3.581.570;

th2yenthanh@gmail.com

Lý Văn Nhung;

01695.080.589

22

Xuân Lai

thôn Yên Mỹ, Xuân Lai; 6.282.213;

c1xuanlai@yenbai.edu.vn

Cao Sơn Huyên;

 01687.660.774

23

Cảm Nhân

thôn Phạ 1, Cảm Nhân; 3.883.045;

c1camnhan@gmail.com

Phạm Thị Hảo;

0984.901.045

24

Ngọc Chấn

thôn 4, Ngọc Chấn; 3.883.133;

c1ngocchan@yenbai.edu.vn

Hoàng Văn Thời;

01699.519.956

25

Xuân Long

thôn 3, Xuân Long;

c1xuanlong@yenbai.edu.vn

Nông Huy Hoàng;

0978.475.405

 

 

 

 

 

7- HUYỆN LỤC YÊN

 

Số TT

Trường tiểu học

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

An Lạc

xã An Lạc; 3.842.400;

 c1anlac.lucyen@yenbai.edu.vn

Vi Thị Tuyến;

0917.378.543

2

An Phú

xã An Phú; 2.243.159;

c1anphu.lucyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Công Vinh;

0985.867.090

3

Bế Văn Đàn

xã Minh Tiến;

c1bevandan.lucyen@yenbai.edu.vn

Đinh Công Hiển;

01684.014.479

4

Khánh Thiện

xã Khánh Thiện; 3.846.780;

c1khanhthien.lucyen@yenbai.edu.vn

Trần Kim Thành;

0943.023.110

5

Kim Đồng

thị trấn Yên Thế; 3.845.691;

c1kimdong.lucyen@yenbai.edu.vn

Ng. Thị Kim Thanh;

0915.330.199

6

Lê Lợi

xã Phúc Lợi; 3.540.495;

c1leloi.lucyen@yenbai.edu.vn

Bùi Thị Hương;

01253.212.367

7

Lê Văn Tám

xã Tân Lĩnh; 3.740.162;

c1levantam.lucyen@yenbai.edu.vn

Lương Thị Kim Liên;

 01699.710.343

8

Lý Tự Trọng

xã Liễu Đô; 3.845.812;

c1lytutrong.lucyen@yenbai.edu.vn

Trần Thị Vân;

01644.530.569

9

Minh Chuẩn

xã Minh Chuẩn; ;

c1minhchuan.lucyen@gmail.com

Phạm Thị Dịu;

01692.020.560

10

Mường Lai

xã Mường Lai; 3.845.026;

c1muonglai.lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Thị Lan;

01664.232.877

11

Ngô Gia Tự

xã Lâm Thượng; 3.846.752;

c1ngogiatu.lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Văn Phát;

01238.374.652

12

Nguyễn Bá Ngọc 

xã Minh Xuân; 3.845.798;

c1nguyenbangoc .lucyen@yenbai.edu.vn

Bùi Thị Thao;

0976.651.502

13

Nguyễn Thị Minh Khai

xã Lâm Thượng; 3.845.375;

c1nguyenthiminhkhai. lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Thái Minh;

0984.543.208

14

Nguyễn Thị Tuyết Mai

xã Động Quan; 3.842.180;

c1nguyenthituyetmai. lucyen@yenbai.edu.vn

Bùi Thị Huy;

0125.764.889

15

Nguyễn Trãi

xã Phúc Lợi; 3.540.567;

c1nguyentrai.lucyen@yenbai.edu.vn

Đỗ Thị Kiều Dung;

0976.226.577

16

Nguyễn Văn Trỗi

xã Mai Sơn; 3.845.570;

c1nguyenvantroi .lucyen@yenbai.edu.vn

Bùi Thị Khuê;

0976.779.771

17

Nguyễn Viết Xuân

xã Yên Thắng; 3.845.827

c1nguyenvietxuan .lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Thị Vở;

01257.703.309

18

Phan Thanh

xã Phan Thanh; 3.847.646;

c1phanthanh.lucyen@yenbai.edu.vn

Vũ Bằng Giang;

0944.937.734

19

Tân Lập

xã Tân Lập; 3.848.221;

c1tanlap.lucyen@yenbai.edu.vn

Phùng Chí Nguyện;

01672.026.890

20

Tân Phượng

xã Tân Phượng; 6 270.862;

c1tanphuong.lucyen@yenbai.edu.vn

Lương Chu Thắng (PT);

01668.291.655

21

Tô Mậu

Xã Tô Mậu;

c1tomau.lucyen@gmail.com

Đoàn Thị Thảo;

01655.627.011

22

Tô Vĩnh Diện

xã Khánh Hoà;

c1tovinhdien.lucyen@yenbai.edu.vn

Đào Duy Thắng;

0293.580.066

23

Trần Phú

thị trấn Yên Thế; 3.845.431;

c1tranphu.lucyen@yenbai.edu.vn

Lê Thị Hợp;

0974.767.216

24

Trần Quốc Toản

xã Minh Xuân; 3.846.045;

c1tranquoctoan. lucyen@yenbai.edu.vn

Phạm Thanh Thúy;

0979.912.938

25

Trúc Lâu

xã Trúc Lâu; 6 530.876;

c1truclau.lucyen@gmail.com

Ng. Thị Thanh Bình;

01692.015.790

26

Trung Tâm

xã Trung Tâm; 3.843.399;

c1trungtam.lucyen@yenbai.edu.vn

Trương Quốc Chiến;

 0977.592.403

27

Vĩnh Lạc

xã Vĩnh Lạc; 3.845.075;

c1vinhlac.lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Thị Hồng;

09152.326.535

28

Võ Thị Sáu

xã Tân Lĩnh; 3.740.414;

c1vothisau.lucyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Văn Hải;

0293.509.386

29

Vừ A Dính

xã Động Quan; 3.509.661;

c1vuadinh.lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Thị Bình;

01668.173.639

 

 

8- HUYỆN TRẠM TẤU

 

Số TT

Trường tiểu học

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Kim Đồng

TT Trạm Tấu; 3.876.439;

c1kimdong.tramtau@yenbai.edu.vn

Bùi Thanh Hải;

0166.803.6898

2

Lê Hồng Phong

xã Hát Lừu; 3.876.650;

c1lehongphong.tramtau@yenbai.edu.vn

0913.938.237;

Cao Thị Hợp

3

Nguyễn Bá Ngọc

xã Hát Lừu; 3.876.648; c1nguyenbangoc.tramtau@yenbai.edu.vn

0986.294.017;

Đỗ Thị Thanh Tâm

9- HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

         

 

 

Số TT

Trường tiểu học

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Vừ A Dính

Xã Nậm Có; 3.504.021;

 c1vuadinh.mucangchai@yenbai.edu.vn

Lò Văn Bích;

0987.559.823

2

Nậm Khắt

Xã Nậm Khắt; 3.504.008;

c1namkhat.mucangchai@yenbai.edu.vn

Nguyễn Tiến Lực;

0945.525.111

3

Púng Luông

Xã Púng Luông; 3.504.037;

c1pungluong.mucangchai@yenbai.edu.vn

Phạm Thị Lân;

0293.504.037

4

La Pán Tẩn

Xã La Pán Tẩn; 3.878.615;

c1lapantan.mucangchai@.yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Hìên;

01273.837.957

5

Chế Cu Nha

Xã Chế Cu Nha; 3.878.609;

c1checunha.mucangchai@gmail.com

Nguyễn Văn Hiên;

0942.167.139

6

Kim Đồng

TT Mù Cang Chải; 3.878.255;

c1kimdong.mucangchai@yenbai.edu.vn

Lê Văn Long;

0948.934.667

7

Lao Chải

Xã Lao Chải;

c1laochai.mucangchai@yenbai.edu.vn

Giàng A Súa;

0973.377.495

8

Xéo Dì Hồ

Xã Lao Chải;

c1xeodiho.mucangchai@yenbai.edu.vn

Bùi Công Nguyên;

01255.091.956

9

Cao Phạ

Xã Cao Phạ;

c1caopha.mucangchai@gmail.com

Đặng Xuân Cần;

0942.725.091

 

 


 

 

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

 

 

 

 


1- THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Tuy Lộc

xã Tuy Lộc; 3.866.444;

 thcs.tuyloc.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh;

 0985.371.880

2

Nguyễn Du

phường Nguyễn Phúc; 3.862.401;

thcs.nguyendu.tpyb@gmail.com

Nguyễn Hồng Sơn;

0978.824.635

3

Lê Hồng Phong

phường Nguyễn Thái Học; 3.866.690;

thcs.lehongphong.tpyb@gmail.com

Nguyễn Ngọc Oanh;

0915.639.468

4

Võ Thị Sáu

phường Yên Ninh; 3.853.132;

thcs.vothisau.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thanh Vân;

0985.293.499

5

Lê Lợi

phường Yên Ninh; 3.853.860;

 thcs.leloi.tpyb@gmail.com

Phan Thị Thục Anh;

0984.595.289

6

Quang Trung

phường Đồng Tâm; 3.852.362;

thcs.quangtrung.tpyb@gmail.com

Đặng Thu Hà ;

0915.450.169

7

Yên Thịnh

phường Yên Thịnh; 3.852.903;

thcs.yenthinh.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh Vân;

0915.007.181

8

Minh Khai

xã Minh Bảo; 3.853.975;

thcs.minhkhai.tpyb@gmail.com

Phạm Thị Liên;

0978.740.025

9

Tân Thịnh

xã Tân Thịnh; 3.851.539;

thcs.tanthinh.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Hà;

01688.472.229

10

Âu Lâu

xã Âu Lâu; 3.712.502;

thcs.aulau.tpyb@gmail.com

Phạm Quang Ngọc;

0986.028.768

11

Hợp Minh

xã Hợp Minh; 3.712.305;

thcs.hopminh.tpyb@gmail.com

Ng. Thị Thanh Huyền;

0977.605.887

12

Giới Phiên

xã Giới Phiên; 3.712.964;

thcs.gioiphien.tpyb@gmail.com

Nguyễn Trường Giang;

0978.818.838

13

Văn Phú

xã Văn Phú; 3.890.311;

thcs.vanphu.tpyb@gmail.com

Nguyễn Thị Luyến;

0977.450.176

14

Văn Tiến

xã Văn Tiến; 6.266.096;

thcs.vantien.tpyb@gmail.com

Đào Thị Kim Chi;

0977.792.590

 

 

2- THỊ XÃ NGHĨA LỘ

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Tô Hiệu

3.870.706;

 thcstohieu@nghialo.edu.vn

ĐC Mai;

0975.098.222

2

Lý Tự Trọng

3.870.579;

thcslttrong@nghialo.edu.vn

ĐC Hà;

0982.437.941

3

Ng.Quang Bích

3.870.337;

thcsnqbich@nghialo.edu.vn

ĐC Nụ;

0978.514.950

4

Võ Thị Sáu

3.870.705;

thcsvtsau@nghialo.edu.vn

ĐC Hương;

0976.779.707

5

Hoàng Văn Thụ

3.872.214;

thcshvthu@nghialo.edu.vn

ĐC Liên;

0948.910.709

6

Lê Hồng Phong

3.872.150;

thcslhphong@nghialo.edu.vn

ĐC Hương;

0982.218.606

 

 

3- HUYỆN VĂN CHẤN

 

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Hoàng Văn Thọ

xã Đại Lịch; 3.891.894;

 thcs_hoangvantho@vanchan.edu.vn

Nguyễn Ngọc Hoằng;

01259.523.560

2

Nghĩa Lộ

TTNT Nghĩa Lộ; 3.874.632;

thcs_nghialo@vanchan.edu.vn

Vũ Thị chinh;

01238.761.595

3

Sơn Thịnh

xã Sơn Thịnh; 3.874.413;

thcs_sonthinh@vanchan.edu.vn

Nguyễn Tiến Quân;

0912.501.910

4

Tân Thịnh

xã Tân Thịnh; 3.875.007;

thcs_tanthinh@vanchan.edu.vn

Trương Văn Cương;

0912.342.707

5

Thượng Bằng La

xã T.B.La; 3.895.567;

thcs_thuongbangla@vanchan.edu.vn

Nguyễn Đức Thành;

01689.174.385

6

Trần Phú

xã Trần Phú; 3.873.077;

thcs_tranphu@vanchan.edu.vn

Đào Kiên Cường;

0979.138.786

7

Đồng Khê

xã Đồng Khê; 3.874.409;

thcs_dongkhe@vanchan.edu.vn

Sa Công Hòa;

01234.857.871

8

Chấn Thịnh

xã Chấn Thịnh; 3.891.780;

thcs_chanthinh@vanchan.edu.vn

Đỗ Thị Châm;

01666.931.315

9

Liên Sơn

TTNT Liên Sơn; 3.896.038;

thcs_lienson@vanchan.edu.vn

Lê Đức Long;

0913.350.782

10

Nghĩa Tâm

xã Nghĩa Tâm; 3.873.813;

thcs_nghiatam@vanchan.edu.vn

Đặng Anh Phương;

0947.952.997

11

Phù Nham

xã Phù Nham; 3.872.990;

thcs_phunham@vanchan.edu.vn

Trần Huy Sơn;

0973.966.401

12

Sơn A

xã Sơn A; 3.872.980;

thcs_sona@vanchan.edu.vn

Bùi Đình Vận;

0976.304.037

13

Thạch Lương

xã Thạch Lương; 3.874.931;

thcs_thachluong@vanchan.edu.vn

Nguyễn Thanh Liêm;

0976.325.166

14

Bình Thuận

xã Bình Thuận; 3.891.817;

thcs_binhthuan@vanchan.edu.vn

Đào Xuân Tuấn;

01276.790.479

15

Gia Hội

xã Gia Hội; 3.879.548;

thcs_giahoi@vanchan.edu.vn

Nguyễn Gia Thụ;

0912.880.577

16

Hạnh Sơn

xã Hạnh Sơn; 3.872.432;

thcs_hanhson@vanchan.edu.vn

Đoàn Thị Thúy;

0912.045.910

17

Phúc Sơn

xã Phúc Sơn; 3.871.707;

thcs_phucson@vanchan.edu.vn

Nguyễn Thị Thúy;

0912.436.088

18

Tú Lệ

xã Tú Lệ; 3.897.128;

thcs_tule@vanchan.edu.vn

Bùi Văn Vinh;

01292.255.483

19

An Lương

xã An Lương;

thcs_anluong@vanchan.edu.vn

Đinh Văn Lập;

01635.730.285

20

Cát Thịnh

xã Cát Thịnh; 3.873.051;

thcs_catthinh@vanchan.edu.vn

Hà T.Bích Phương;

01687.485.567

21

Minh An

xã Minh An; 3.873.661;

thcs_minhan@vanchan.edu.vn

Trịnh Thị Phương;

0949.387.304

22

Nậm Mười

xã Nậm Mười; 2.45.576;

thcs_nammuoi@vanchan.edu.vn

Vũ Trường Thành;

01699.552.696

23

Suối Giàng

xã Suối Giàng; 6.297.466;

thcs_suoigiang@vanchan.edu.vn

Hà Việt Thành;

0972.550.520

24

Nậm Lành

xã Nậm Lành; 3.505.069;

thcs_namlanh@vanchan.edu.vn

Bùi Văn Chinh;

0972.550.567

 

 

4- HUYỆN TRẤN YÊN

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Tân Đồng

xã Tân Đồng; 3.720.194;

c2tandong.tranyen@yenbai.edu.vn

Trần Quốc Hùng;

0984.906.306

2

Báo Đáp

xã Báo Đáp; 3.720.036;

c2.baodap.tranyen@yenbai.edu.vn

Đỗ Văn Tân;

 0987.748.262

3

Đào Thịnh

xã Đào Thịnh; 3.826.071;

c2.daothinh.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Đức Thắng;

0979.307.928

4

Việt Thành

xã Việt Thành; 3.825.967;

c2.vietthanh.tranyen@yenbai.edu.vn

Lê Đức Liêm;

 0915.097.224

5

Thị Trấn

thị trấn Cổ Phúc; 6.548 159;

c2.thitran.tranyen@yenbai.edu.vn

Đào Duy Thành;

 0912.510.057

6

Minh Quán

xã Minh Quán; 3.825.858;

c2.minhquans.tranyen@yenbai.edu.vn

Trần Minh;

 0979.032.318

7

Cường Thịnh

xã Cường Thịnh; 3.825.604;

c2.cuongthinh.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thanh Phong;

01689.327.727

8

Minh Quân

xã Minh Quân; 3.811.205;

c2.minhquan.tranyen@yenbai.edu.vn

Phạm Văn Hùng;

 0986.739.108

9

Bảo Hưng

xã Bảo Hưng; 3.711.885;

c2.baohung.tranyen@yenbai.edu.vn

Phan Như Quyến;

0979.903.179

10

Việt Cường

xã Việt Cường; 2.277.076;

c2.vietcuong.tranyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Hữu Lượng;

01697.625.061

11

Vân Hội

xã Vân Hội; 3.823.526;

c12.vanhoi.tranyen@yenbai.edu.vn 

Tống Ngọc Du;

 0973.088.728

12

Lương Thịnh

xã Lương Thịnh; 3.812.244;

c2.luongthinh1.tranyen@yenbai.edu.vn

Hà Viết Luận;

 01659.436.887

13

Hưng Thịnh

xã Hưng Thịnh; 2.215.228;

c2.hungthinh.tranyen@yenbai.edu.vn

Hà Thị Chi;

 01693.905.427

14

Hồng Ca

xã Hồng Ca; 6.285 434;

c2.hongca.tranyen@yenbai.edu.vn

Đinh Thị Anh Miên;

01699.534.202

15

Minh Tiến

xã Minh Tiến; 3.521.844;

c2.minhtien.tranyen@yenbai.edu.vn

Trần Thị Phương;

 0293.501.805

16

Y Can

xã Y Can; 3.823.013;

c2.ycan.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Tuấn Dũng;

01685.559.033

17

Quy Mông

xã Quy Mông; 3.823.029;

c2.quymong.tranyen@yenbai.edu.vn

Đặng Văn Tân;

 01699.519.271

18

Kiên Thành

xã Kiên Thành; 3.820.005;

c2.kienthanh.tranyen@yenbai.edu.vn

Lê Điền Hải;

 01273.640.461

19

Việt Hồng

Xã Việt Hồng; 3.823 542;

c2.viethong.tranyen@gmail.com

Trần Thị Niên;

 01667.116.608

 

 

 

5- HUYỆN VĂN YÊN

 

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Tân Hợp

xã Tân Hợp; 3.830.423;

 thcstanhop03@gmail.com

Luyện Thanh Hải;

 0978.514.826

2

Trần Quốc  Toản

TT Mậu A; 3.834.292;

 tranquoctoanvy@gmail.com

Lê Văn Thắng;

0979.493.135

3

Viễn Sơn

xã Viễn Sơn; 3.839.055;

 thcsvs@gmail.com

Mạc Thiện Lượng;

01695.913.856

4

Xuân Ái

xã Xuân Ái; 3.835.028;

 thcsxuanai@gmail.com

Nguyễn Xuân Phong;

0915.978.354

5

Yên Hợp

xã Yên Hợp; 3.836.259;

 thcsyenhop@gmail.com

Nguyễn Văn Cường;

0987.658.226

6

Yên Phú

xã Yên Phú; 3.839.391;

 thcsyp@gmail.com

Nguyễn Đức Việt;

0977.886.096

7

Quế Thượng

xã Quế Thượng; 01252.953.246;

 truongthcsquethuong@gmail.com

 Nguyễn Văn Yên;

01252.953.246

8

Quế Hạ

xã Quế Hạ; 3.833.543;

 thcschauqueha@gmail.com

Đào Minh Đức;

0979.138.882

9

Lâm Giang

xã Lâm Giang; 3.833.138;

 nmtuan076@gmail.com

Nguyễn Minh Tuấn;

0987.611.076

10

Lương Thế Vinh

thị trấn Mậu A; 3.834.043;

 luongthevinhvy2010@gmail.com

Nguyễn Thị Bình;

0948.937.747

11

Đông Cuông

xã Đông Cuông; 3.831.041;

 thcsdongcuong.vy@gmail.com

 Cao Tuấn Cường;

0978.288.909

12

Đông An

xã Đông An; 2.217.809;

 thcsdongan.vy@gmail.com

Ngô Thị Bích Hải;

0972.572.898

13

Đại Phác

xã Đại Phác; 3.830.150;

 thcsdaiphac@gmail.com

Hoàng Như Lưu;

0988.181.686

14

Đại Sơn

xã Đại Sơn; 2.218.199;

 ptdtbtdaison@gmail.com

Nguyễn Văn Vinh;

0989.948.677

15

An Bình

xã An Bình; 3.831.006;

 thcs.anbinh.vy@gmail.com

Nguyễn Tiến Ước;

0977.988.621

16

An Thịnh

xã An Thịnh; 3.830.110;

 thcsanthinh@gmail.com

Nguyễn Kim Chiến;

01685.179.167

17

Dụ Thượng

xã Dụ Thượng; 2.244.490;

 thcsphongduthuong@gmail.com

Ngô Tiến Yên;

0972.977.027

18

Dụ Hạ

xã Dụ Hạ; 2.461.532;

 thcsduha@gmail.com

 Hoàng Ngọc Lân;

01685.151.822

19

Hoàng Thắng

xã Hoàng Thắng; 3.506.026;

 thcshoangthang.th@gmail.com

Vũ Thị Hạnh;

01668.039.556

20

Lang Thíp

xã Lang Thíp; 2.246.216;

 thcslangthip@gmail.com

Nguyễn Thị Hồng Châu;

01238.519.586

21

Mỏ Vàng

xã Mỏ Vàng; 2.488.157;

 hoangvanthsc@gmail.com

 Phạm Minh Tuấn;

0986.594.550

22

Mậu Đông

xã Mậu Đông; 3.834.675;

 thcsmaudong.vanyen@gmail.com

Nguyễn Thế Thịnh;

0982.091.217

23

Ngòi A

xã Ngòi A; 3.834.361;

 thcsngoia@gmail.com

Bùi Thị Thu Yến;

0985.115.818

24

Quang Minh

xã Quang Minh; 3.831.434;

 thcsqm2010@gmail.com

Nguyễn Anh Tuấn;

0983.206.600

6- HUYỆN YÊN BÌNH

 

         
 

 

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Tân Nguyên

thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên; 3.851.996;

c2tannguyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Thu Phiêu;

0975.275.109

2

Bảo Ái

thôn Ngòi khang, xã Bảo Ái; 3.882.034;

c2baoai@yenbai.edu.vn

Nguyễn Văn Nha;

01693.040.559

3

Cảm Ân

thôn Tân Lương, xã Cảm Ân;  3.882.152;

c2caman@yenbai.edu.vn

Triệu Thanh Tú;

0984.785.680

4

Mông Sơn

thôn Quyết Thắng, xã Mông Sơn; 3.882.332;

c2mongson@yenbai.edu.vn

Lương Quang Sáng;

0988.183.805

5

Tân Hương

thôn Yên Thắng, xã Tân Hương; 3.882.148;

c2tanhuong@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Hảo;

01683.935.756

6

Đại Đồng

thôn Hương Lý, xã Đại Đồng; 3.886.078;

c2daidong@yenbai.edu.vn

Trần Thị Hồng Yến;

0979.455.289

7

Yên Bình

tổ 8B, TT Yên Bình; 3.885.564;

c2ttyenbinh@yenbai.edu.vn

Ng. Thị Thu Hằng;

0982.547.770

8

Phú thịnh

thôn Đồng tâm, xã Phú thịnh; 3.886.121;

c2phuthinh@yenbai.edu.vn

Khổng Văn Tường;

0985.891.268

9

Thịnh Hưng

thôn Liên Hiệp, xã Thịnh Hưng; 3.885.401;

c2thinhhung@yenbai.edu.vn

Lê Văn Viên;

0944.186.808

10

Đại Minh

thôn Đồng Nếp, xã Đại Minh;

c2daiminh@yenbai.edu.vn

Trần Tuấn Bình;

0973.038.678

11

Hán Đà

thôn Tân Lập 7, xã Hán Đà;

c2handa@yenbai.edu.vn

Đặng Quang Thành;

0978.771.204

12

Thác Bà

Khu 2, TT Thác Bà; 3.884.020;

c2thacba@yenbai.edu.vn

Đỗ Thị Phương;

0975.587.099

13

Yên Bình

thôn Trung Tâm,  xã Yên Bình;

c2yenbinh@yenbai.edu.vn

Đỗ Thị Bích Hằng;

0985.942.078

14

Bạch Hà

thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà; 3.884.061;

c2bachha@yenbai.edu.vn

Nông Văn Lai;

0915.141.360

15

Vĩnh Kiên

thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên; 3.884.074;

c2vinhkien@yenbai.edu.vn

Ng. Quang Trung;

0976.689.897

16

Vũ Linh

thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh; 3.880.201;

c2vulinh@yenbai.edu.vn

Hoàng Thị Lai;

0943.048.381

17

Phúc An

thôn Đồng Tâm, xã Phúc An; 3.880.520;

c2phucan@yenbai.edu.vn

Mai Văn Long;

01695.581.249

18

Yên Thành

thôn 2, xã Yên Thành; 3.582.966;

c2yenthanh@yenbai.edu.vn

Nguyễn Văn Chúc;

01684.788.966

19

Xuân Lai

thôn Yên Phú, xã Xuân Lai; 0987.210.299;

c2xuanlai@yenbai.edu.vn

Nguyễn Duy Hiên;

0987.210.299

20

Cảm Nhân

thôn Phạ I, xã Cảm Nhân; 3.883.105;

phongcn67@gmail.com

Hoàng Văn Phóng;

01272.015.298

21

 Ngọc Chấn

thôn 2, xã Ngọc Chấn;

c2ngocchan@yenbai.edu.vn

Nguyễn Đức Phú;

01699.515.254

22

Xuân Long

thôn 4 Phú Cường, xã Xuân Long;

c2xuanlong@yenbai.edu.vn

Ng. Thị Đàm Loan;

01633.611.641

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

7- HUYỆN LỤC YÊN

 

1

An Lạc

xã An Lạc; 3.540.497;

c2anlac.lucyen@yenbai.edu.vn

Phùng Văn Vương;

 0979.911.194

2

An Phú

xã An Phú; 3.541.688;

c2anphu.lucyen@yenbai.edu.vn

Trần Tú;

 0983.859.400

3

Chu Văn An

xã Lâm Thượng; 3.847.370;

c2chuvanan.lucyen@yenbai.edu.vn

Đỗ Đức Quân;

01275.914.984

4

Động Quan

xã Động Quan; 3.842.901;

c2dongquan.lucyen@yenbai.edu.vn

Đỗ Xuân Xếp;

 0984.823.949

5

Hoàng Hoa Thám

xã Mai Sơn; 3.845.550;

c2hoanghoatham.lucyen@yenbai.edu.vn

Phạm Sinh Tài;

 0293.540.168

6

Khánh Thiện

xã Khánh Thiện; 3.846.779;

c2khanhthien.lucyen@gmail.com

Trần Đình Vũ;

 0989.778.875

7

Lê Hồng Phong

thị trấn Yên Thế; 3.845.537;

c2lehongphong.lucyen@yenbai.edu.vn

Phạm Thị Hà;

 0947.133.755

8

Lê Quý Đôn

xã Yên Thắng; 3.845.703;

c2lequydon.lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Văn Lâm;

01235.258.666

9

Minh Chuẩn

xã Minh Chuẩn; 6.275.776;

c12minhchuan.lucyen@yenbai.edu.vn

Vũ Thanh Sơn;

 0293.509.081

10

Mường Lai

xã Mường Lai; 3.845.027;

c2muonglai.lucyen@gmail.com

Ng. Thị Kế (PHÓ HIỆU TRƯỞNG);

0984.804.884

11

Nguyễn Du

xã Minh Tiến; 3.509.770;

c2nguyendu.lucyen@yenbai.edu.vn

Trần Quý Dương;

01693.331.605

12

Nguyễn Huệ

xã Liễu Đô; 3.845.881;

c2nguyenhue.lucyen@yenbai.edu.vn

Lê Đình Hà;

 0984.877.559

13

Nguyễn Thái Học

xã Minh Xuân; 3.845.663;

c2nguyenthaihoc.lucyen@gmail.com

Nguyễn Thị Hồng;

01687.661.125

14

Phan Chu Trinh

xã Khánh Hoà; 3.842.001;

c2phanchutrinh.lucyen@yenbai.edu.vn

Trương Đăng Hà;

01686.897.747

15

Phan Thanh

xã Phan Thanh; 3.847.677;

c2phanthanh.lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Trung Bộ;

 0916.424.088

16

Phúc Lợi

xã Phúc Lợi; 6.336.122;

c2phucloi.lucyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Ngọc Trọng;

0974.767.757

17

Tân Lập

xã Tân Lập; 3.847.757;

c2tanlap.lucyen@yenbai.edu.vn

Lê Thị Phương Nhi;

0976.779.487

18

Tân Phượng

xã Tân Phượng; 6.272.879;

c2tanphuong.lucyen@yenbai.edu.vn

Tống Xuân Bằng;

01662.662.180

19

Tô Mậu

Xã Tô Mậu; 3.740.193;

c12tomau.lucyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Xuân Quang;

0945.383.369

20

Trần Nhật Duật

xã Tân Lĩnh; 3.740.042;

c2trannhatduat.lucyen@gmail.com

Phạm Ngọc Tuyên;

0985.198.350

21

Trúc Lâu

xã Trúc Lâu; 3.842.242;

c12truclau.lucyen@yenbai.edu.vn

Dương Quang Kiên;

01236.685.190

22

Trung Tâm

xã Trung Tâm; 3.843.397;

c2trungtam.lucyen@yenbai.edu.vn

Lâm Bảo Tuyến;

01694.397.234

23

Vĩnh Lạc

xã Vĩnh Lạc; 3.845.076;

c2vinhlac.lucyen@yenbai.edu.vn

Đinh Hữu Khánh;

 0978.514.377

           

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

8- HUYỆN TRẠM TẤU

 

1

Võ Thị Sáu

TT Trạm Tấu; 3.503.420;

c2vothisau.tramtau@yenbai.edu.vn

Hà Minh Tiến;

0915.587.170

2

Lý Tự Trọng

xã Hát Lừu; 3.876.477

c2lytutrong.tramtau@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Bắc;

0946.212.234

         

 

9- HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

Số

TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Lý Tự Trọng

Xã Nậm Có;

 c2lapantan.mucangchai@yenbai.edu.vn

Vũ Minh Tuyên;

0986.308.683

2

Nậm Khắt

Xã Nậm Khắt; 3.504.090;

c2namkhat.mucangchai@yenbai.edu.vn

Nông Đức Viễn;

0949.591.860

3

La Pán Tẩn

Xã La Pán Tẩn; 3.560.598;

c2lapantan.mucangchai@yenbai.edu.vn

Phạm Tiến Quảng;

0915.310.477

4

Chế Cu Nha

Xã chế cu nha; 3.878.802;

c2checunha.mucangchai@gmail.com

Nguyễn Thị Luyến;

0976.738.423

5

Lê Văn Tám

Xã Púng Luông; 3.878.245;

c2llevantam.mucangchai@yenbai.edu.vn

Nguyễn Đình Hưng;

01234.856.782

6

Võ Thị Sáu

Thị trấn Mù Cang Chải; 3.878.586;

c2lvothisau.mucangchai@yenbai.edu.vn

Phạm Thị Duyên;

0913.938.412

7

Lao Chải

Xã Lao Chải;

c2laochai.mucangchai@yenbai.edu.vn

Ng. Xuân Trường;

0915.515.250

8

Cao Phạ

Xã Cao Phạ; 3.504.524;

c2caopha.mucangchai@gmail.com

Nguyễn Trung Dũng;

0917.331.990

 

 

 

CÁC TRƯỜNG TH & THCS

 

 

 


1- THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Phúc Lộc

xã Phúc Lộc; 3.911.091;

ptcs.phucloc.tpyb@gmail.com

Đào Thanh Quý;

0985.036.428

 

2- THỊ XÃ NGHĨA LỘ

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

 

Trần Phú

3.561.454;

tranphu@nghialoedu.vn

ĐC Tý;

0975.349.488

 

3- HUYỆN VĂN CHẤN

 

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Nậm Búng

xã Nậm Búng; 3.879.524;

th_thcs_nambung@vanchan.edu.vn,

Nguyễn Xuân Hương;

 0988.179.934

2

Thanh Lương

xã Thanh Lương; 3.879.059;

th_thcs_thanhluong@vanchan.edu.vn,

Lê Thị Tâm;

0917.331.441

3

Suối Quyền

xã Suối Quyền; 2.245.699;

th_thcs_suoiquyen@vanchan.edu.vn,

Vũ Ngọc Tân;

0912.071.329

4

Ba Khe

xã Cát Thịnh; 3.873.647;

th_thcs_bakhe@vanchan.edu.vn,

Phạm Thị Hường;

01687.737.124

5

Nghĩa Sơn

xã Nghĩa Sơn; 3.871.346;

th_thcs_nghiason@vanchan.edu.vn,

Nguyễn Hồng Phương;

0984.904.671

6

Sùng Đô

xã Sùng Đô; 2.245.575;

th_thcs_sungdo@vanchan.edu.vn,

Hoàng Đình Tuyền;

0988.304.310

7

Suối Bu

xã Suối Bu; 3.877.545;

th_thcs_suoibu@vanchan.edu

Nguyễn Mạnh Hiền;

01687.390.917

 

 

4- HUYỆN TRẤN YÊN

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Hoà Cuông

xã Hoà Cuông;

c12.hoacuong.tranyen@yenbai.edu.vn

Đào Thị Thanh Lâm;

0972.316.043

2

Nga Quán

xã Nga Quán; 3.825.040;

c12.ngaquan.tranyen@yenbai.edu.vn

Nguyễn Trung Kiên;

0978.754.674

 

5- HUYỆN VĂN YÊN

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Nà Hẩu

xã Nà Hẩu; 2.249.997;

Nguyễn Văn Hoan;

 0915.841.766

2

Xuân Tầm

xã Xuân Tầm; 2.488.230;

 th.thcsxuantam@gmail.com

 Trần Quốc Hùng;

 01672.974.050

3

Yên Hưng

xã Yên Hưng; 3.834.641;

 ndthaiyenhung@gmail.com

Nguyễn Đức Thái;

0984.935.492

4

Yên Thái

xã Yên Thái; 0984.779.617;

trungyenthai@gmail.com

Trần Quang Trung;

0978.754.086

 

6- HUYỆN YÊN BÌNH

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Văn Lãng

thôn 4, xã Văn Lãng; 2.215.997;

 vanlang.yenbinh@gmail.com

Nguyễn Văn Sử;

 0985.198.261

2

Mỹ Gia

thôn Trung Tâm, xã Mỹ Gia;

c12mygia@yenbai.edu.vn

Phạm Hùng;

0987.525.483

3

Tích Cốc

thôn 4, xã Tích Cốc;

c12tichcoc@yenbai.edu.vn

Bùi Ngọc Tài;

01699.519.978

4

Phúc Ninh

3.883.268;

c12phucninh@yenbai.edu.vn

Nguyễn Trung Dũng;

0917.871.567

 

7- HUYỆN LỤC YÊN

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Khai Trung

xã Khai Trung; 3.740.245;

c12khaitrung.lucyen@yenbai.edu.vn

Hà Văn Đông;

01675.651.245

2

Minh Tiến

xã Minh Tiến; 3.540.844;

c12minhtien.lucyen@yenbai.edu.vn

Hoàng Thị Ngạch;

0915.639.431

8- HUYỆN TRẠM TẤU

 

         

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Bản Công

Xã Bản Công; 3.876.062;

truongbancong@gmail.com

 Trần Văn Cường;

 0987.985.989

2

Bản Mù

Xã Bản Mù; 2.241.252;

c12banmu.tramtau@yenbai.edu.vn

 Vũ Ngọc Minh;

0979.506.252

3

Xà Hồ

Xã Xà Hồ; 3.876.777;

c12xaho.tramtau@yenbai.edu.vn

Nguyễn Anh Tuấn;

0947.187.999

4

Trạm Tấu

Xã Trạm Tấu; 2.214.395;

c12tramtau.tramtau@yenbai.edu.vn

Nguyễn Duy Tiến;

0912.500.451

5

Pá Hu

Xã Pá Hu; 3.503.087;

c12pahu.tramtau@yenbai.edu.vn

 Nguyễn. T. Thanh Hiền;

0124.684.7349

6

Pá Lau

Xã Pá Lau; 2.214.819;

c12palau.tramtau@yenbai.edu.vn

Lại Đăng Sáng;

0917.330.648

7

Túc Đán

Xã Túc Đán; 2.214.862;

c12tucdan.tramtau@yenbai.edu.vn

Nguyễn Văn Thanh;

 0166.667.3456

8

Phình Hồ

Xã Phình Hồ; 2.214.262;

c12phinhho.tramtau@yenbai.edu.vn

Nguyễn Đăng Vinh;

01695.418.028

9

Làng Nhì

Xã Làng Nhì; 2.214.223;

c12langnhi.tramtau@yenbai.edu.vn

Đào Ngọc Sơn;

0986.412.139

10

Tà Xi Láng

Xã Tà Xi Láng; 6.269.659;

c12taxilang.tramtau@yenbai.edu.vn

 Nguyễn Hữu Hòa;

0982.695.887

 

 

 

9- HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

Số TT

Trường THCS

Địa chỉ, điện thoại, email

Hiệu trưởng

1

Dế Xu Phình

Xã Dế Xu phình;

c12dexuphinh.mucangchai@yenbai.edu.vn

Nguyễn Văn Cang;

01666.630.020

2

Chế Tạo

Xã Chế Tạo;

c2chetao.mucangchai@yenbai.edu.vn

Giàng A Sở;

01238.549.369

3

Kim Nọi

Xã Kim Nọi;

c12kimnoi.mucangchai@gmail.com

Nguyễn Hữu Nhuẫn;

0948.934.821

4

Mồ Dề

Xã Mồ Dề; 3.878.580;

c12mode.mucangchai@gmail.com

Nguyễn Thị Hiên;

0944.438.121

5

Khao Mang

Xã Khao Mang; 3.878.511;

c2khaomang.mucangchai@yenbai.edu.vn

Nguyễn Thị Hoà;

01696.098.945

6

Hồ Bốn

Xã Hồ Bốn; 0296.554.778;

c12hobon.mucangchai@yenbai.edu.vn

Hoàng Thị Ngân;

01239.461.720

 

 

Quay trở lại

 
 
Bài viết cùng loại
 
Thiết kể bởi : ANGKORICH webviet24h.com.
Chuyên thiết bị nhà Bếp Châu âu như: bếp từ Bosch nhập khẩu,thiết bị nhà bếp Siemens, thiết bị nhà bếp Bosch,bếp từ Bosch, bếp hồng ngoại,máy giặt, tủ lạnh, máy rửa bát,bếp từ,lò vi sóng, camera quan sát,camera giám sát,camera giám sát giá rẻ,camera quan sát giá rẻ , thiết bị nhà bếp ,máy hút mùi ,bếp điện từ ,bếp ga, bếp điện từ Teka nhập khẩu , bếp điện từ Bosch , máy hút mùi teka , bếp điện từ Teka chính hãng ,bếp từ Teka cao cấp,bếp điện từ Cata nhập khẩu, boc ghe, gach dong tam ,Văn phòng phẩm vĩnh phúc,thiết kế web chuyên nghiệp,thiết kế web thương mại điện tử bếp từ rẻ nhất bếp từ cata bếp từ arber
Ghế sofa casara