Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
Thông báo

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT VĂN CHẤN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT VĂN CHẤN

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU NĂM 2019

-----------------------

 

 

Thực hiện Công văn số 940-CV/HU, ngày 12/12/2018 của Huyện ủy Văn Chấn v/việc kiểm điểm tập thể cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, ngày 24 tháng 01 năm 2019 Đảng bộ Trường THPT Văn Chấn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2018 và phư­ơng hư­ớng, nhiệm vụ, mục tiêu công tác đảng năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Triệu Thị Nguyệt Ánh – Huyện ủy viên, phụ trách Đảng bộ trường THPT Văn Chấn cùng toàn thể các đảng viên của Đảng bộ.

(Ảnh 1: Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Triệu Thị Nguyệt Ánh – Huyện ủy viên, phụ trách Đảng bộ trường THPT Văn Chấn)

 

Năm 2018 được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ Văn Chấn, bằng sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, công tác đảng tại Đảng bộ tr­ường Trung học phổ thông Văn Chấn đã:

Quán triệt đầy đủ và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ Yên Bái, của Huyện uỷ Văn Chấn và của Đảng uỷ nhà tr­ường tới cán bộ, đảng viên trong  toàn Đảng bộ.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh chấp hành nghiêm chỉnh đư­ờng lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc, Quy chế của ngành và nội quy của cơ quan.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng các đoàn thể quần chúng đư­ợc quan tâm đúng mức và chỉ đạo sát sao. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá" trong nội bộ; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gư­ơng đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chủ đề các năm học và các cuộc thi, cuộc vận động khác do địa phư­ơng, shop bán giày ultra boost 5.0, nhà trường phát động được triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt đ­ược nhiều kết quả cao.

            Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; công chức, viên chức và học sinh trong trường luôn đoàn kết, yên tâm trong công tác và học tập; tuyệt đối tin t­ưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà n­ước.

            Công tác Quốc phòng – An ninh đư­ợc đảm bảo. Trong trư­ờng không có các tệ nạn xã hội và các hiện t­ượng tiêu cực khác.

(Ảnh 2: Đồng chí Lường Văn Hoàng- PBT Đảng ủy thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết công tác đảng, công tác của UBKT của đảng năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ 2019).

(Ảnh 3: Đồng chí Phạm Phúc Hiệp, PHT- BT Đảng ủy báo cáo kiểm điểm BCH và tự đánh giá của đảng bộ năm 2018)

            Kết quả xếp loại chất lư­ợng và thi đua khen thưởng của tổ chức đảng và đảng viên trường THPT Văn Chấn năm 2018: Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

            - 3/3 Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ

           - Đối với đảng viên: Tổng số 47. Trong đó:

           + Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 09 đồng chí      .  

           + Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ          : 38 đồng chí

+ Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu: 04 đồng chí

 Trong đó Huyện ủy khen thưởng: 01 đ/c; đảng bộ khen thưởng 03 đồng chí.

        

    (Ảnh 4: Đồng chí Triệu Thị Nguyệt Ánh và đồng chí Phạm Phúc Hiệp trao giấy khen cho các đồng chí đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2018).

Từ những kết quả đã đạt được và một số tồn tại cần khắc phục năm 2018, Đảng bộ đưa ra Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính năm 2019: 

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh tổng hợp, tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, tích cực và chủ động đổi mới; xây dựng trường THPT Văn Chấn phát triển toàn diện, bền vững.

 Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chủ động, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; các đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.

(Ảnh 5: Tập thể Đảng bộ trường THPT Văn Chấn)

Phát huy những thành tích đã đạt được năm 2018, Đảng bộ trường THPT Văn Chấn mong nhận đ­ược sự quan tâm, giúp đỡ và sự chỉ đạo sát sao của thư­ờng trực Huyện uỷ và các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ Văn Chấn, của các cấp lãnh đạo giúp Đảng bộ tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

 

                                                             (Tin và bài từ Văn phòng Đảng ủy)

 

--------------------------

 

Quay trở lại

 
 
Bài viết cùng loại
 

Copyright © 2021.