Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
Quyết định kỳ thi quốc gia 2015
Thông báo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC PHỤ ĐẠO NĂM HỌC 2013-2014

SỞ GD & ĐT YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT VĂN CHẤN

 

 
   

Số: 09/KH-THPTVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

            
   
Văn Chấn, ngày 10  tháng 9  năm 2013

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DẠY HỌC PHỤ ĐẠO

 NĂM HỌC 2013-2014

 - Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Trường THPT Văn Chấn;

              - Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.

              Trường THPT Văn Chấn xây dựng kế hoạch phụ đạo năm học 2013-2014 như sau:

          I. CÁC MÔN HỌC PHỤ ĐẠO:

             Tất cả các môn, tập trung: Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Ngữ văn.

          II. ĐỐI TƯỢNG HỌC PHỤ ĐẠO:

            Tất cả học sinh Khối 10, 11 và 12

          III. GIÁO VIÊN DẠY PHỤ ĐẠO:

           - Giáo viên bộ môn dạy chính khoá ở các lớp nào thì có trách nhiệm phụ đạo học sinh yếu kém bộ            môn ở các lớp đó.

           - Giáo viên xây dựng kế hoạch và giáo án lên lớp

          IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

             Bắt đầu từ 15/9 đến hết năm học

          V. THỜI LƯỢNG DẠY PHỤ ĐẠO:

STT

Môn học

Số giờ dạy

Ghi chú

1

Toán

12 tiết/của các lớp dạy/kỳ

4 buổi

2

9 tiết/của các lớp dạy/kỳ

3 buổi

3

Hoá

9 tiết/của các lớp dạy/kỳ

3 buổi

4

Sinh

6 tiết/của các lớp dạy/kỳ

03 buổi

5

Văn

12tiết/của các lớp dạy/kỳ

4 buổi

6

Sử

6 tiết/của các lớp dạy/kỳ

3 buổi

7

Địa

6 tiết/của các lớp dạy/kỳ

3 buổi

8

Anh

12 tiết/của các lớp dạy/kỳ

4 buổi

9

Các môn còn lại

4 tiết/của các lớp dạy/kỳ

2 buổi

         

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Ban chuyên môn:

             Có trách nhiệm lên kế hoạch, sắp xếp thời khóa biểu, thời gian biểu, địa điểm phụ đạo; phân công cụ thể giáo viên giảng dạy, phân công kiểm tra, giám sát và giải quyết các công việc phát sinh trong các buổi học phụ đạo.

          2. Tổ trưởng chuyên môn:

                Tổ trưởng CM xây dựng kế hoạch phụ đạo của tổ; triển khai kế hoạch cụ thể đến giáo viên trong tổ về thời gian thực hiện, những kiến thức và kỹ năng cần phụ đạo cho học sinh ở từng khối lớp, động viên giáo viên thực hiện tốt hoạt động này; có kế hoạch theo dõi, kiểm tra và báo cáo bằng văn bản từng học kỳ.

          3. Giáo viên giảng dạy:

               - Thực hiện lên lớp theo lịch phân công. Căn cứ vào chuẩn kiến thức và tùy theo tình hình thực tế của lớp, giáo viên có kế hoạch soạn giảng nội dung phụ đạo phù hợp nhằm trang bị lại các kiến thức căn bản của môn học, từng bước theo kịp chương trình học chính khóa.

               - Thông báo đến từng học sinh về thời khóa biểu, địa điểm học tập.

              - Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác tổ chức lớp học như dạy học chính khóa.

          4. Giáo viên chủ nhiệm:

             - Triển khai cụ thể kế hoạch này đến học sinh và nhắc nhở các em thực hiện theo kế hoạch.

             - Thông báo đến từng gia đình PHHS về lịch học phụ đạo.

             - Thường xuyên phối hợp với giáo viên bộ môn theo dõi học sinh lớp mình thực hiện đúng nội quy lớp học và có biện pháp giúp các em học đạt kết quả tốt.

          5. Ban Quản lý học sinh.

             - Theo dõi việc thực hiện kế hoạch phụ đạo của giáo viên và học sinh.

             - Phối hợp với GVCN và các Đoàn thể để thực hiện hiệu quả và đúng kế hoạch.

            6. Học sinh: Thực hiện đúng TKB và nội quy học tập

               Trên cơ sở kế hoạch dạy học phụ đạo, căn cứ vào phân công chuyên môn và thời khoá biểu; tổ trưởng và giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực và hiệu quả; phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy phụ đạo của nhà trường.

               Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nếu có vướng mắc trực tiếp báo cáo bằng văn bản cho Ban giám hiệu để kịp thời khắc phục và có hướng giải quyết./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Yên Bái;

- Ban Giám hiệu;

- Ban chuyên môn;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

Phó Hiệu trưởng

 

(Đã ký)

 

 

HÀ PHÚC THUẬN

 

 

Quay trở lại

 
 
Bài viết cùng loại
 
© Trường THPT Văn Chấn.
Theo giấy phép bản quyền 2013
Địa chỉ: Cát Thịnh - Văn Chấn - Yên Bái
Email: c3vanchan@yenbai.edu.vn
Điện thoại: 0293.873.412
Thiết kể bởi : ANGKORICH webviet24h.com.