Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 2 VÀO LỚP 10 THPT - NĂM HỌC 2019 - 2020

          Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT- BGDĐT;

          Căn cứ Thông báo số 102/TB-SGDĐT ngày 11/12/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020;

            Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND, ngày 19/03/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2019-2020;

            Căn cứ Công văn số 298/SGDĐT-QLCL, ngày 22 tháng 03 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn tuyển sinh trung học năm học 2019 - 2020; Các văn bản liên quan đến Thành lập Hội đồng Tuyển sinh trung học năm học 2019 - 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái;

          Căn cứ kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT đợt 1 và tình hình sĩ số học sinh của từng lớp khối 10 năm học 2019 - 2020 của nhà trường đến thời điểm hiện tại;

          Trường THPT Văn Chấn thông báo về việc xét tuyển sinh đợt II vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 như sau:

          1. Đối tượng và điều kiện dự xét tuyển:

          Học sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 tại Hội đồng thi trường THPT Văn Chấn có điểm thi thỏa mãn các điều kiện sau:

          - Không có môn thi bị điểm liệt ( 0 điểm)

          - Tổng điểm thi các môn + điểm ưu tiên đạt:

                   + Khu trung tâm: từ 13 điểm trở lên;

                   + Khu phân hiệu Nghĩa Tâm từ 12 điểm trở lên.

          2. Thủ tục dự xét tuyển:

          Học sinh có nguyện vọng xét tuyển vào lớp 10 đợt II năm học 2019 - 2020 liên hệ với bộ phận Văn phòng của nhà trường để đăng ký và làm Đơn xin xét tuyển.

          3. Thời gian hoàn thành:

          Nhà trường nhận Đơn xin xét tuyển đợt II của học sinh tại phòng Văn thư khu trung tâm trường THPT Văn Chấn (Xã Cát Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái). 

Thời gian: Từ ngày 28/8/2019 đến 11h30 ngày 30 tháng 8 năm 2019.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn

 

Quay trở lại

 
 
Bài viết cùng loại
 

Copyright © 2021.