Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
Thông báo

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

    TRƯỜNG THPT H. VĂN CHẤN

           Số:  02/TB-THPTVC                                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Văn Chấn, ngày 01 tháng 6 năm 2020

    

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021        

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2020 - 2021; Thông báo số 151/TB-SGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Công văn số 450/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2020 - 2021;

Trường Trung học phổ thông Văn Chấn thông báo một số nội dung trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh: 495 học sinh (11 lớp). Trong đó:

          - Khu trung tâm (xã Cát Thịnh ): 07 lớp = 315 học sinh;

          - Khu phân hiệu (xã Nghĩa Tâm): 04 lớp = 180 học sinh.

II. Vùng tuyển sinh: Gồm học sinh của các trường THCS thuộc các xã Cát Thịnh, Tân Thịnh, Chấn Thịnh, Đại Lịch, Thượng Bằng La, Bình Thuận, Nghĩa Tâm, Minh An và Thị trấn Nông trường Trần Phú.

III. Quy định về  tuổi:

Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

IV. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

2. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

3. Học bạ cấp trung học cơ sở (Bản chính);

4. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có): Chứng nhận con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh;  xác nhận hộ khẩu cư trú ở thôn, bản hoặc xã đặc biệt khó khăn…;

5. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;

6. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

7. Bản sao sổ hộ khẩu (công chứng);

8. Ảnh thẻ: 03 ảnh thẻ cỡ 3x4cm (Trong đó: 01 ảnh dán vào ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, 02 ảnh còn lại cho vào 1 phong bì thư, đằng sau ảnh và bên ngoài phong bì thư ghi rõ: họ tên, ngày tháng năm sinh, tên trường THCS).

V. Những trường hợp được tuyển thẳng:

1. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

2. Học sinh là người dân tộc rất ít người;

3. Học sinh khuyết tật;

4. Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học;

5. Học sinh là người dân tộc thiểu số đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (hoặc tương đương) kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh trở lên.

VI. Lịch Phát hành hồ sơ tuyển sinh, Đăng ký dự thi, Môn thi, Lịch thi và các mốc thời gian thí sinh cần chú ý: tại trường THPT Văn Chấn, Thôn Khe Ba, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

1. Phát hành hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 03/7/2020 đến ngày 14/7/2020;

2. Đăng ký dự thi: Được tiến hành theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ ngày 05/7 đến ngày 15/7/2020): thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi và bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Giai đoạn 2 (từ ngày 16/7 đến ngày 19/7/2020): thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

3. Thông báo kết quả tuyển thẳng (dự kiến): 19/7/2020;

4. Xem Danh sách Phòng thi, Số báo danh, Nhận thẻ dự thi,…: từ 8 giờ 00’, ngày 17/7/2020;

5. Làm thủ tục trong phòng thi, học Quy chế thi, Khai mạc kỳ thi (dự kiến): 15 giờ 00’, ngày 19/7/2020;

6. Môn thi và lịch thi :

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Thời điểm phát đề

Thời điểm tính giờ

Thời điểm thu bài

20/7/2020

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07h55

08h00

10h00

Chiều

Tiếng Anh,

60 phút

13h55

14h00

15h00

21/7/2020

Sáng

Toán

90 phút

07h55

08h00

09h30

Các ngày dự thi thí sinh phải có mặt tại trường thi: Sáng 6 giờ 45 phút; Chiều 12 giờ 45 phút;

7. Công bố điểm thi (dự kiến): 01/8/2020;

8.  Nộp Đơn xin phúc khảo bài thi: từ ngày 03/8 đến trước 10/8/2020;

9. Xem kết quả phúc khảo bài thi (dự kiến): 17/8/2020;

10. Xem kết quả trúng tuyển (dự kiến): 23/8/2020.

          Mọi chi tiết về công tác tuyển sinh vào lớp 10, nhà trường đăng trên trang Website của trường THPT Văn Chấn; dán tại bảng Thông báo ở từng khu của nhà trường. Số máy điện thoại trực về công tác này trong giờ hành chính, xin vui lòng liên hệ: DĐ  0979145155.

  Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Yên Bái;

- Như kính gửi (đề nghị phối hợp)

- Lưu : VT.

PHT PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

 

 

 

Nguyễn Quang  Hà

 

 

Quay trở lại

 
 
Bài viết cùng loại
 

Copyright © 2021.